Referat fra bestyrelsesmøde
den 25. januar

Tilstede: Helge Gedebjerg, Jens Chr. Johansen, Bjørn Nielsen, Tommy Jørgensen, Erik Bisgaard samt suppleant Rasmus Bech

Formand Helge Gedebjerg og kasserer Tommy Jørgensen fremlagde årsregnskabet i skitseform. Tallene skal pudses endeligt af, men regnskabet viser et driftsoverskud på 21.541 kr.
Der er foretaget ret store investeringer inden og udendørs i bl.a. ny belysning på p-pladsen, nyt køkken med nye installationer samt varmepumpe i klublokalet for tilsammen 45.678 kr. inklusive en række mindre reparationsarbejder til bl.a. ny gulvmaling i værkstedet. De største udgifter er til Lygten på 56.600 kr, ny bremsestander til 10.000 kr. eksklusiv tilslutninger på ca. 4000 kr. og en elregning på 16.180 kr. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen. Det blev af bestyrelsen betegnet som tilfredsstillende, dog med den bemærkning, at der skal lægge et mere præcist budget for kommende investeringer og forbedringer. Der har været et mindre frafald i medlemstallet og den udvikling vil muligvis fortsætte, så der skal holdes stram snor i udgifterne, understregede Helge Gedebjerg.
Det blev besluttet at aflyse generalforsamlingen 22. februar på grund af corona restriktionerne. Generalforsamlingen vil blive adviseret så snart det er muligt at fastlægge en ny dato. Se hjemmesiden eller opslag i klubhuset. Vi håber på en dato i marts. Den aktuelle bestyrelse bliver siddende til der kan vælges nye medlemmer. Formand Helge Gedebjerg og kasserer Tommy Jørgensen ønsker ikke genvalg.
Ligeledes blev det besluttet at udsætte Thyløbet, der skulle afvikles i juni i år. Det udsættes til næste år. I stedet arrangeres en stor veterandag i august for alle køretøjer samt et stort loppemarked i garagen. Alle medlemmer, der har noget at sælge, indbydes til at få et gratis salgsbord denne dag, hvor vi vil gentage sidste års store succes med et åbent-hus arrangement.
Næste udgave af Lygten er på gaden sidst i marts og heri vil der blive kraftigt henvist til kontingentbetaling. Det blev besluttet, at der ikke i år udsendes rykkerskrivelse hen på sommeren til dem, der ikke har betalt kontingent inden sommerferien. De slettes af medlemslisten og modtager ikke Lygten før de igen indmelder sig. Der blev sidste år brugt over 3000 kr. på porto til rykkerskrivelser med begrænset effekt. Så husk at betale dit kontingent i april eller maj. Betalingsvilkårene vil fremgå af både Lygten i marts og på hjemmesiden samt ved opslag i klubhuset. Bestyrelsen indstiller uændret kontingent på 300 kr, men vil selvfølgelig afvente generalforsamlingens beslutning.
Bjørn orienterede om værkstedet. Der er god gang i værkstedet. Mange kommer forbi trods coronarestriktioner og derfor er det nu indskærpet, at der højest må være to personer af gangen i lokalet.
Erik Bisgaard orienterede om Lygten, som udkommer i marts. Der er en række artikler på vej med historier her fra lokalområdet. Han opfordrede arrangementsudvalget til at øge antallet af begivenheder, så der er mindst to aktiviteter for medlemmer hver måned, f.eks. ved at tilbyde udflugter eller andet på både lørdage og mandage i køresæsonen. Flere medlemmer har klaget over, at de ikke kan deltage i køreture mandag aften, men gerne vil være med lørdag formiddag.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde
den 23. november 2020

Referat: Sekretær Erik Bisgaard
Deltagere: Bestyrelsen samt suppleant Rasmus Bech
Efter velkomst ved formand Helge Gedebjerg drøftede bestyrelsen den kommende generalforsamling. Der blev lavet indkaldelse til brug i Lygten og der blev drøftet mulige kandidater til bestyrelsen, idet tre bestyrelsesmedlemmer er på valg og to ønsker ikke genvalg. Det er formand Helge Gedebjerg og kasserer Tommy Jørgensen. Bjørn Kalsen modtager genvalg. Mulige kandidater vil blive kontaktet og spurgt om de vil opstille på opfordring fra bestyrelsen.

Ligeledes drøftedes arrangement den 7. og 9. december hvor medlemmer inviteres via hjemmesiden til at komme i klubhuset for at hente den nye udgave af Lygten og samtidig ønske hinanden glædelig jul med et glas gløgg og æbleskiver. Deltagerne vil blive opdelt i hold a´10 medlemmer i henholdsvis klublokale, værksted og lager. Se nærmere på hjemmesiden thyveteranbil.dk

Næstformand Chris Johansen orienterede om de seneste ugers arbejde med at få malet klublokaler og toiletter samt montering af et køkken, der er indkøbt samt en ny varmepumpe, der allerede fungerer fint. Køkkenet er brugbart, men mangler den sidste finish. Flere medlemmer har været involveret under ledelse af Anders Christensen, Bedsted, der er tømrer.

Kasserer Tommy Jørgensen orienterede om den økonomiske situation lige nu. Der er indbetalt kontingent på 157000 kr, hvilket er ca. 18.000 kr. under budget. Alle annoncesponsorer har betalt for deres annonce, i alt 28.000 kr. Der forventes et mindre overskud på driften, der afspejler reduktionen i medlemskontingentet.

Sekretær Erik Bisgaard redegjorde for næste udgave af Lygten, der er klar til opsætning og tryk, så den kan udleveres den 7. og 9 december og i øvrigt afleveres til postal distribution lige efter. Det er nr. 1 for 2021, der i år udkommer et par uger før årsskiftet.

Garagemester Bjørn Kalsen orienterede om nye investeringer i form af køkken og varmepumpe samt en kaffemaskine. Bjørn er blevet tilkoblet hjemmesiden som sideordnet webmaster sammen med Alex Pedersen for at få mere gang i hjemmesiden og sikre, at alle relevante informationer bliver lagt ud hurtigst muligt.
Bestyrelsen drøftede slutteligt aktiviteter til kalenderen, men blev enige om at coronaen stadig stopper al mødeaktivitet. Der henvises til hjemmesiden, hvor alle nye tiltag vil blive omtalt så snart de er på plads

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Bestyrelsesmøde 8.september 2020

Deltagere: hele bestyrelsen + suppleant Rasmus Bech

Referat: sekretær Erik Bisgaard

 

Formand Helge Gedebjerg redegjorde for de mange positive tilkendegivelser efter sommertræffet i august. Mange havde rost klubben for arrangementet, herunder også at vi overholdt corona-reglerne og begrænsede adgangen til 100 gæster under hele forløbet. En del fik lidt ventetid men tog det med godt humør. Formanden takkede alle, der bidrog med frivilligt arbejde og var med til at skabe en kolossal succes.  Vi mødte en helt utrolig velvillighed hos sponsorer. Tican sponserede 40 kg. pølser, Verner Schytte udlånte sin pølsevogn gratis, Thisted bryghus gav 6 fustager fadøl og en masse medlemmer deltog med både opdækning, kaffebrygning, vejvisning,  servering af pølser og brød og alt andet, der skal til for at afvikle et stort træf.

Bestyrelsen var enig om, at dette sommertræf skal være en fast begivenhed, enten hvert år i august eller i de år, hvor der ikke afvikles Thyløb. Udover den gode stemning og store interesse, medførte træffet også 17 nye indmeldelser i klubben, så det samlede medlemstal rundede 530. Det er ca. 50 færre end sidste år og på den baggrund vil formand og næstformand nu foretage en rundringning til medlemmer, der har udmeldt sig for at få klarhed over årsagen hertil, så vi kan handle ud fra de udsagn, der fremkommer. Medlemsfortegnelsen viser også, at vi har fået 42 nye medlemmer i år, men afgangen har været større end tilgangen. Afgangen kan være et resultat af det nye betalingssystem, hvor et indbetalingskort er afløst af nye betalingsmetoder og måske har en del af de ældste medlemmer svært ved at håndtere digital indbetaling. Det vil forhåbentligt fremgå af samtalerne med de udmeldte.

Næstformand Chris Johansen fortalte, at både kontoret og toiletter er nymalet. Det har han og hustruen Anne Marie sørget for, så der nu er kommet helt lyse farver. Samtidig er der ommøbleret på kontoret for at skabe bedre plads til kontorinventar. En del lekture er blevet kasseret på hylderne og vil blive destrueret. Andet vil muligvis senere blive flyttet ud på lageret. Toilettet i herreafdelingen er defekt og vil blive udskiftet. På samme måde ledes der lige nu efter et brugt køkken. Anders Christensen, Bedsted, har påtaget sig opgaven med at finde og opstille et brugt køkken med plads til bl.a. opvaskemaskine, som vi har fået foræret. Tagrensefirmaet Leo Jensen, Thisted, har gratis afvasket klubhusets facader og det kan allerede ses. Der var efterhånden dannet en del algebevoksning, som forhåbentlig nu falder af.

Webmaster Alex Pedersen orienterede om et nyt design på klubbens hjemmeside. Den er nu mere overskuelig og en del faner er flyttet rundt, bl.a. indmeldelsespapiret, så det nu er let tilgængeligt. Det skal undersøges, om der kan sendes en automatisk velkomsthilsen til alle, der melder sig ind via hjemmesiden, så vi slipper for at udsende brev til nye medlemmer. Udover Alex arbejder nu også Bjørn Kalsen med på hjemmesiden. Udlånet af nøgler hos Alex Pedersen i Thy Bilsyn er steget kraftigt, måske fordi mange nøgler er blevet inddraget.

Sekretær Erik Bisgaard orienterede om næste udgave af Lygten, der er på gaden 3. oktober i forbindelse med klubbens sidste køretur. Der er aftalt artikelstof fra både bestyrelsesmedlemmer og andre.

Garagemester Bjørn Kalsen orienterede om, at den gamle motorkran og en gammel donkraft er solgt. Der er sponsoreret en helt ny krav af Karsten Nygård. Plæneklipperen skal have en opstramning bogstavelig talt, for den ødelægger remmene. Liften er lige blevet serviceret og fundet helt i orden. På listen over ”julegaver” til værkstedet står bl.a. en brugt gulvvasker. Det er et stort arbejde at vaske garagegulvet og der er sonderinger i gang for at finde en anvendelig, brugt gulvvaskemaskine. Klubben har fra et nedlagt værksted modtaget en del reservedele til forskellige bilmærker. Mange af disse dele er helt nye. Derfor vil der blive strammet lidt op på udleveringen. I fremtiden skal man spørge garagemesteren, før man tager selv. De nye dele vil blive oplagret. De er alle nummereret og katalogiseret. Der var otte flyttekasser fulde af fine reservedele, bl.a. tændrør, strømfordelere og platiner i store mængder.

Bestyrelsen drøftede ligeledes et oplæg om køb af varmepumper til erstatning af de dyre oliedråber til fyret. En effektiv løsning med varmepumper i både kantine, kontor og værkstedet vil koste ca. 42.000 kr. Det skal vejes op mod et årligt forbrug af olie og el på ca. 27.000 kr. Vi kan ikke helt undvære oliefyret, som er i stand til på få minutter at opvarme hele værkstedet og samtidig afgive varme til malerkabinen. Vi vil rådføre os med en elektriker inden for området for at vurdere, hvad der er økonomisk fornuftigt. Umiddelbart var der stemning for at nøjes med en varmepumpe i kantinen med varmeoverflytning til kontoret og ellers fortsætte med det gamle oliefyr i værkstedet, men sagen vil komme op igen.

 

 

 

Bestyrelsesmøde 13. maj 2020

 

 

 

 

 

Deltagere: hele bestyrelsen + suppleant Rasmus Bech og webmaster Alex Pedersen.

Referat: Sekretær Erik Bisgaard

 

Formand Helge Gedebjerg beklagede, at  klubben er lukket på grund af coronavirus. Vi afventer nye retningslinjer efter 8. juni og håber at kunne åbne op for medlemmer og nye arrangementer. Formanden håbede også, at medlemmerne i perioden med corona vil anvende hjemmesiden meget mere, så man kan bevare en vis forbindelse med hinanden. Mange planlagte arrangementer må aflyses, bl.a. pinseturen 31. maj og udflugten Grundlovsdag 5. juni – medmindre der kommer nye retningslinjer inden da. Også arrangementet 8. juni for knallerter og motorcykler er aflyst.

Der er planlagt en udflugt til Sallingsund broen 6. juli, hvor vi mødes under broen 18.30 og forhåbentligt også møder medlemmer fra andre klubber. Tag kaffe og kage med. Derefter arrangeres et stort, åbent træf 15. august ved klubhuset, hvor alle køretøjer – knallerter, motorcykler, traktorer, busser, lastvogne og veteranbiler kan møde frem og hvor offentligheden får gratis adgang. Der vil blive annonceret med dette arrangement i lokale medier, så træffet får præg af en form for åbent hus, hvor klubben er vært ved kaffe, pølser og brød til alle fremmødte. Turudvalget vil prøve at arrangere flere nye ture umiddelbart efter dette træf, så der bliver nogle ekstra udflugter frem til midten af september. Det vil fremgå af næste udgave af Lygten, som blev udsat fra juni til 15. august. På denne dato kan medlemmerne hente deres blad i klubhuset i forbindelse med træffet ved klubhuset.

Bestyrelsen drøftede kontingentbetalingen. På grund af corona er pengeinstitutterne lukket og klubbens mandagsmøder er sløjfet, så mange medlemmer har svært ved at få indbetalt deres kontingent. Der kan dog betales via mobilepay på nr. 874085 eller via netbank. Husk at oplyse dit medlemsnummer i kommentarfeltet. Bestyrelsen vil revurdere situationen i juni og derefter udsende rykkerskrivelse, hvis det bliver nødvendigt.

Kasserer Tommy Jørgensen oplyste, at alle annoncører, bortset fra en enkelt, har betalt deres annonce for 2020. Udover kontingent er der også indkommet beløb fra salg af reservedele og brug af sandblæseren, hvor medlemmerne nu i stigende grad betaler for brugen.

Sekretær og redaktør Erik Bisgaard oplyste, at næste udgave af Lygten kunne blive klar til udsendelse i starten af juni, men da der ikke er fælles arrangementer i klubhuset før 15. august blev det besluttet at vente med bladudgivelsen til denne dato. Til gengæld vil der tilgå nyheder og andet redaktionelt stof til hjemmesiden frem til bladudgivelsen. Så kig ind på www.thyveteranbil.dk

Garagemester Bjørn Kalsen ønskede at få værkstedet malet og rengjort og bestyrelse og dele af onsdagsholdet går i gang snarest med opgaven. Både vægge og gulv vil blive malet. Der er leveret en del frontruder gratis til medlemmer og solgt enkelte til andre interesserede. Klubbens havetraktor er solgt for 1200 kr. og der er indkøbt nyt værktøj i form af ”skraldenøgler” og en ny værkstedslampe med LED-lys og magnetophæng.

Webmaster Alex Pedersen ville koble bestyrelsen op på dropbox, så bestyrelsen bl.a. vil kunne se medlemsfortegnelsen i en aktuel form.

Suppleant Rasmus Bech bliver tovholder for projekter omkring knallerter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

den 4. marts 2020

 

Afbud fra Alex Pedersen (webmaster) og Bjørn Kalsen (garagemester)

 

Konstituering:

Formand: Helge Gedebjerg

Næstformand: Chris Johansen

Sekretær: Erik Bisgaard

Kasserer: Tommy B. Jørgensen

Garagemester: Bjørn Kalsen

Suppleant: Rasmus Bech (der deltog i bestyrelsesmødet) bliver tilknyttet tur- og arrangementudvalget.

Formand Helge Gedebjerg orienterede om en vellykket generalforsamling, hvor alt fungerede. Højttaler- og mikrofonanlæg er nu i orden, der er installeret teleslyngeanlæg, der ligeledes fungerede fuldt tilfredsstillende for de hørehæmmede. Der blev i år serveret smørrebrød, som Kvix havde leveret til en meget favorabel pris.

Opvaskemaskinen er afprøvet og fungerer også. Den skal installeres i køkkenet sammen med et par nye skabe. Bestyrelsens telefonpenge – i alt 12.000 kr -for 2019 blev indsat på de respektive konti.

Næstformand Chris Johansen og hustru Anne Marie supplerer nu Marius Pedersen omkring rengøring af klublokalerne.

Kasserer Tommy Jørgensen orienterede om kontingentindbetaling. Den er allerede i fuld gang med deadline 1. april. Kontingentet er uændret 300 kr.

Sekretær Erik Bisgaard orienterede om planer for Lygten. Han er stoppet som redaktør og der søges nu efter en mindre kreds af tekst- og foto leverandører samt en koordinerende redaktør. En række forespørgsler er allerede rettet til medlemmer og de vil blive fulgt op af sekretæren. Han vil undersøge muligheden for at tilkoble en skribent til bladet, der skal skrive om veterantraktorer. På samme måde foreslog han en ”youngtimer” spalte, hvor foreningens yngre medlemmer på bl.a. knallerter og motorcykler får eget forum. Rasmus Bech bliver tilknyttet denne opgave.

Suppleant Rasmus Bech foreslog en lydisolering med fiberbeton i værkstedet. Det kniber for nogle at høre hvad der bliver sagt af de øvrige medlemmer, når der er mange deltagere ved arrangementer, bl.a. generalforsamling. Fiberbeton på loftet ville forbedre akustikken væsentligt. Der var enighed om at der skal arbejdes videre med denne tanke.

Det samme gælder et ønske om at købe varmepumper til værksted og opholdsrum. Der købes olie og strøm for ca. 24000 kr. om året og denne udgift kan formentlig reduceres betydeligt ved at installere to varmepumper luft-til-luft.

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 11. februar 2020

 

Deltagere: Bestyrelsen + suppleant Chris Johansen. Afbud fra næstformand Alex Pedersen

Formand Helge Gedebjerg:

Der installeres teleslynge anlæg på værkstedet. Flere hørehæmmede har givet udtryk for, at det kniber at høre foredragsholdere i lokalet. Klubbens højttalere og mikrofonanlæg afprøves og tekniker kommer på besøg.

Næstformand Alex Pedersen ønsker af personlige årsager at udtræde af bestyrelsen. Der er alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Alex fortsætter som webmaster for hjemmesiden. Erik Bisgaard, der oprindeligt ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, tilbød at genopstille til bestyrelsen i stedet for Alex Pedersen. Bestyrelsen vil desuden pege på Chris Johansen som nyt medlem af bestyrelsen og foreslå Rasmus Bech som ny suppleant. På generalforsamlingen bliver Erik Oddershede foreslået som dirigent. Der serveres i år smørrebrød til deltagerne i stedet for buffet med pålæg.

Derefter blev regnskabet for 2019 gennemgået og budget for 2020 drøftet og godkendt, så det kan fremlægges på generalforsamlingen den 17. februar. Både regnskab, budget og formandsberetning vil blive optrykt i Lygten, der udkommer 2. marts. 2019 regnskabet viser et overskud på 15.602 kr. Budget 2020 viser et forventet overskud på 22.800 kr.

Forårets aktiviteter blev drøftet og en endelig aktivitetskalender aftalt. Den offentliggøres i Lygten i marts.

Der er bustur til Fredericia veteranmessen den 21. marts med afgang på Thisted havn kl 07.00, opsamling i Vilsund 7.15 og på rastepladsen ved A26 masten kl. 7.35. Der serveres kaffe og rundstykker i bussen og der kan købes øl og vand. Bustur, morgenmad og entre til messen udgør 200 kr. Der er 43 pladser og tilmelding til Bjørn Nielsen på 40842301 eller kalsen@mail.dk. Man kan også skrive sig på en liste i klubhuset.

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 14. januar 2020

 

Referat: sekretær Erik Bisgaard

Tilstede: hele bestyrelsen

 

Formand Helge Gedebjerg orienterede om en henvendelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Der skal plantes en ny skov på et område mellem klubhuset og den nye sø på Tingstrupvej. I den forbindelse ønskede styrelsen at låne klubbens areal ud mod Hejrhøjvej til en p-plads til offentlig parkering til skovens brugere. Bestyrelsen takkede nej. Vi skal selv bruge arealet til træf for traktorer, lastbiler m.m.

Flot fremmøde til besøg på Sjørring Maskinfabrik, hvor 60 medlemmer deltog med stor spørgelyst.

Et medlem har spurgt om han kan låne klubhuset/værksted til en privat sammenkomst. Bestyrelsen besluttede at fastsætte et lejebeløb på 350 kr. som fast betaling for at leje klublokalerne til private sammenkomster. Lejeren skal selv rydde op og sørge for opvask. Der vil snarest blive installeret en brugt opvaskemaskine samt nye køkkenskabe i køkkenet.

Der bliver søgt om en hjertestarter til klublokalerne hos Tryg-Fonden. Hvis ansøgningen godkendes, bliver der undervisning i brug af hjertestarteren.

Suppleant Chris Johansen har på grund af sine arbejdstider ikke mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne og kan derfor ikke indgå i bestyrelsesarbejdet. Han beder bestyrelsen finde en ny kandidat.

Det store lager af autoruder samt BOSCH testeren, der sjældent anvendes, skal sælges og give plads til at indrette bibliotek. Se nærmere under køb og salg samt oversigten over bilruderne inde i bladet. Frontruderne har en enhedspris på 250 kr. De sælges via garagemesteren.

Næstformand Alex Pedersen orienterede om hjemmesiden. På grund af alvorlig sygdom i nærmeste familie vil han overveje om han kan fortsætte som næstformand. Det vil blive afklaret snarest. Han vil dog fortsat varetage funktionen som webmaster.

Kasserer Tommy Jørgensen fremlagde det foreløbig regnskab, der i sin helhed passer til budgettet for 2019. Der forventes et overskud på ca. 10.000 kr. trods store investeringer i vedligehold af bygninger og nybyggeri. Der blev lavet udkast til budget for 2020, som fremlægges på generalforsamlingen.

Sekretær Erik Bisgaard fik til opgave at tilrette velkomstbrochuren til nye medlemmer, så den er aktuel. Han orienterede om Lygten og fakturering til annoncører. Han foreslog fire busture: Jørgen Strøjers bilsamling på Vestfyn, Buick-samler Martin Andersen i Ådum ved Tarm, Hjallerup Mekaniske Museum og en udflugt til Den Gamle By i Århus. Hvis turene skal løbe rundt, skal der ca. 40 deltagere med i bussen, viste beregninger. Turudvalget ved Bjørn Kalsen og Chris Johansen arbejder videre med projekterne.

Erik Bisgaard er på valg ved generalforsamlingen og har meddelt, at han ikke genopstiller som sekretær og redaktør af Lygten. Det blev aftalt, at han genopstiller som sekretær, hvis Alex Pedersen må forlade bestyrelsen på grund af sygdom i familien. Ligeledes vil Erik Bisgaard bidrage med stof til Lygten nr. 1 og 4, men ikke som redaktør af Lygten. Bestyrelsen drøftede muligheden for at tilkoble 3-4 faste skribenter, der kan dække begivenheder i klubben og på den måde fastholde et klubblad.

Garagemester Bjørn Kalsen har fået en forespørgsel på betaling for opbevaring af motorer og andre dele i værkstedet. Bestyrelsen besluttede en betaling på 30 kr. om måneden, men med en revurdering af ordningen, hvis det tager overhånd og værkstedet fyldes op med medlemmernes gamle motorer og lignende.

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 29. oktober 2019

Deltagere: Bestyrelsen, minus Bjørn Kalsen, samt suppleant Chris Johansen

Referat: sekretær Erik Bisgaard

 

Formand Helge Gedebjerg foreslog 17. februar som dato for den kommende generalforsamling. Til generalforsamlingen skal der fremlægges en tydeliggørelse af vedtægterne, så det fremgår, at generalforsamlingen altid er øverste myndighed. Formanden mente ikke, der var behov for en tydeliggørelse, men ville gerne efterkomme det ønske, der blev fremsat på sidste generalforsamling for at præcisere ansvarsfordelingen. Samtidig foreslog formanden uændret kontingent for 2020 på 300 kr. En ny distributionsaftale med trykkeriet er blevet opsagt, fordi det i sidste ende ville blive dyrere, da distributionsfirmaet ikke ville acceptere, at vi selv klistrer adresselabels på medlemsbladet, men forlangte 2,50 kr. pr. label.

Der er valg til bestyrelsen. På valg er Erik Bisgaard, der ikke genopstiller som sekretær eller redaktør, samt webmaster Alex Pedersen, der modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller suppleant Chris Johansen som nyt bestyrelsesmedlem. Der skal udpeges ny redaktør af Lygten. Erik Bisgaard stopper i april 2020. Han har været skrivende i bladet i de seneste 7 år og redaktør de seneste 3 år, men har behov for en pause for at kunne rejse med familien.

Kasserer Tommy Jørgensen er ved at lægge sidste hånd på årsregnskabet, som ser fornuftigt ud. Der forventes et mindre overskud, idet der er sparet lidt på Lygten og et mindre forbrug på film og foredrag end budgetteret. Medlemskontingentet er stort set som tidligere år. Der er 578 medlemmer (i oktober) foruden annoncører, som ved tidligere opgørelser er talt med i medlemstallet.

Webmaster Alex Pedersen fortalte, at der arbejdes med at oprette en fraktion for knallertejere. En del unge i Thisted har en løs organisation, hvor de mødes og kører ture. Bjørn Kalsen er i kontakt med et medlem, der vil stå som igangsætter for gruppen. Bestyrelsen drøftede, om der skulle betales fuldt kontingent af knallertejerne, eller om man kan lave en særaftale omkring benyttelse af værksted og klublokaler. Drøftelsen kan fortsætte på generalforsamlingen, hvor man ved om der er interesse for sagen.

Sekretær Erik Bisgaard orienterede om Lygten, der udkommer 2. december, hvor medlemmerne samles til julehygge.

Bestyrelsesmøde 19. august 2019

Tilstede: Hele bestyrelsen + suppleant Chris Johansen

Referat: sekretær Erik Bisgaard

1: Formand Helge Gedebjerg redegjorde for forløbet af årets Thyløb. Der var stor tilfredshed hele vejen rundt. Alt forløb efter planen for de 210 deltagere, fordelt på 74 ekvipager. Deltagertallet var lidt lavere end tidligere år og det er en tendens, der kan ses over hele landet. Derfor skal Thyløbet udvikles og bestyrelsen vil kraftigt opfordre medlemmer til at komme med nye input, der kan skabe fornyet interesse for løbet. Har du et forslag, så kontakt bestyrelsen, så løbet i 2021 kan blive endnu mere spændende.

Økonomisk gav Thyløbet i år et overskud på ca. 7000 kr., hvilket er på det sædvanlige niveau. Der var god sponsordækning med i alt 20.000 kr. og der lød ros fra mange deltagere for spændende konkurrencer. Nogle klubber har dog opgivet konkurrencer i forbindelse med lokale træf og løb, så der bliver mere tid til samtale og socialt samvær. Er det en vej vi også skal gå, spurgte Helge Gedebjerg – med håb om respons fra medlemmer.

Næstformand Alex Pedersen opfordrede alle, der skifter adresse, til at meddele det til foreningen. Ved sidste omdeling af Lygten fik vi 12 retur, fordi adressen ikke passede længere og med en portoudgift på ca. 15 kr. pr. blad bliver det hurtigt til mange penge, så husk adresseændring.

De medlemmer, der ikke har betalt kontingent, vil nu blive slettet og ikke modtage Lygten længere. Der kommer heldigvis stadig en række nye medlemmer og herunder en del yngre, som giver et tiltrængt pust til klubben. Det gælder bl.a. fra knallertejere. Knallerten er igen kommet til ære og værdighed og der er knallertklubber overalt. Det er en gren i veterankulturen, som klubben gerne vil understøtte og forsøge at skabe en fraktion for knallertejere med møder og foredrag. Garagemester Bjørn K. Nielsen vil tage kontakt til knallertejere og høre om der er interesse for sagen. Som eksempel på knallertinteressen nævnte næstformanden, at et opslag på klubbens hjemmeside om et knallerttræf ved klubhuset var blevet delt 3700 gange, hvilket er ca. 37 gange mere end gennemsnittet af fildelinger fra hjemmesiden.

Kasserer Tommy B. Jørgensen fremlagte en kontooversigt. Foreningen har en kassebeholdning på ca. 200.000 kr. plus et tilsvarende beløb i garantbeviser i Sparekassen Thy. Medlemstallet er stærkt på vej mod 600, hvilket er lidt færre end sidste år. Det er også en udvikling, der ses over hele landet.

Sekretær Erik Bisgaard ønskede oplyst, om annoncører betaler for deres annonce. Der er i alt indgået 27.500 kr. i annonceindtægter, hvilket er en betydelig forøgelse i forhold til tidligere år. Prisen for annoncer er steget en smule og der er kommet fire farver på de fleste. Kun to virksomheder har endnu ikke betalt for 2019. Sekretæren ønskede at få præciseret, at blade i klubhuset ikke er til hjemlån, men skal læses i klublokalet. Flere gange har medlemmer efterlyst blade, der af medlemmer er taget med hjem og det er ikke tilladt. Så kom ned i klubhuset mandag aften, hvis du vil orientere dig i det store udbud af veteranblade, som vi abonnerer på.

Garagemester Bjørn Kalsen oplyste, at malerkabinen nu er renoveret med både ny blæser og suger. Kabinen er udvidet, så der er plads til lidt større emner. Han efterlyste en bedre oprydnings-kultur. Det sker for ofte, at man forlader værkstedet i en syndig uorden, så sørg for at at rydde op efter dig!

Også det store flisearbejde ud mod Hejrhøjvej er afsluttet med både fliser og gadelys, så det fremtræder pænt og nydeligt. Til gengæld er der flere skæve fliser på terrassen, så den står for tur næste gang der skal bruges tid på at vedligeholde arealerne omkring klubhuset. De gamle sten er solgt til et medlem, der kunne bruge dem.

Under ”eventuelt” foreslog Bjørn Kalsen, at klubben udvider klublokalet ved at bygge ud, dels for at give bedre plads til medlemmerne og dels for at huse klubbens lastbil, så der blev bedre plads på museet. Et forslag, som formand Helge Gedebjerg tog afstand fra. Han mente tværtimod at medlemmerne holder af den nuværende form for møder, hvor man samles i værkstedet.

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. maj 2019

Referat: sekretær Erik Bisgaard

Hele bestyrelsen mødt.

1: Formand Helge Gedebjerg orienterede om kontingentindbetaling, der i år er ændret for at spare foreningen for mere end 5000 kr. Indbetalingerne er på niveau med tidligere. En del medlemmer er traditionelt meget langsomme til at betale. Det blev aftalt, at alle medlemmer, der ikke har betalt inden næste blad udkommer, får en erindringsskrivelse sammen med Lygten.

Foreningen er blevet inviteret til en informationsaften i Sparekassen Thy, der er hovedsponsor for klubben i 2019 og 2020. Besøget afvikles som et mandagsmøde. Se nærmere i kalenderen bagerst i bladet eller på hjemmesiden. Der orienteres fra sparekassen om lån og finansieringsmuligheder. Måske skal du have dig en ny og dyrere veteranbil?

Vi er inviteret til ”Store torvedage” i Hurup. Se særskilt artikel herom.

2: Næstformand Alex Pedersen orienterede om Thyløbet. Der var midt i maj tilmeldt 51 køretøjer og 130 deltagere. Heraf to lastbiler og en enkelt motorcykel. Næstformanden overtager medlemsregistreringen og samler fortegnelser over alle nye medlemmer og videregiver oplysninger til Lygtens redaktør, så nye medlemmer kan omtales i bladet med navn og adresse. Det blev aftalt, at foreningen udpeger en kontaktperson, der får til opgave at introducere nye medlemmer og tage godt imod dem. Bestyrelsen har mulige kandidater til denne opgave i kikkerten.

3: Kasserer Tommy B. Jørgensen redegjorde for betaling af fakturaer. Han er ved at finde ind i systemet med bl.a. opkrævning af kontingent og betaling af indkomne regninger.

4: sekretær Erik Bisgaard orienterede om foreningens forsikringer. Se særskilt artikel herom fra Motorhistorisk Samråd.

Vi har fået et tilbud om rabatter på reservedele hos et firma i Viborg, der kan levere til både privatbiler og veteranbiler. Se artikel herom i bladet. Bestyrelsen anbefaler at vi gør brug af tilbuddet, der giver op til 30 pct. rabat på stumper. Virksomheden er med i en international gruppe og kan derfor – ifølge eget udsagn – skaffe dele til langt de fleste bilmodeller. Køber du for 1000 kr. og får rabat på det hele, har du allerede tjent dit årlige medlemskontingent i klubben…Tilbuddet gælder kun for medlemmer og der skal oplyses medlemsnummer.

  1. Garagemester Bjørn Kalsen fortalte, at arbejdet med renovering af gårdspladsen med p-arealer skrider planmæssigt frem. Vi mangler to lysmaster til p-pladsen. Masterne skal være 3,7 meter høje. Vi har lamperne, men mangler to master, så ved du hvor man kan finde dem til en billig penge, så giv Bjørn besked. I forbindelse med renovering af p-pladsen er der kasseret en del granitsten. De kan købes af medlemmer. Spørg Bjørn om pris. De er velegnet til haven.

Også arbejdet med malerkabinen, der nu er totalt renoveret, er snart færdig. Overvejelserne lige nu går på, om der skal skabes over- eller undertryk i kabinen.

Bjørn orienterede også om Thyløbet. Der bliver 8 poster på den 75 km. lange tur rundt i Nordthy med start ved Højland Biler i Thisted. Erik Oddershede sender som sædvanligt alle køretøjer afsted efter en kort præsentation. Undervejs bliver der mulighed for en pølse og drikkevarer, som sponseres af Sparekassen Thy og Thisted Bryghus. Ved hjemkomst afleveres løbssedlerne og point udregnes, så vinderne kan kåres og modtage gevinster efter en god frokost, som er en del af løbet.

Bestyrelsesmøde 6. marts 2019

Formand Helge Gedebjerg redegjorde for forløbet af generalforsamlingen. Debatten havde afsløret, at vedtægterne trænger til en tydeliggørelse, så det fremgår, at generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Et forslag til vedtægtsændring skal fremlægges ved næste generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerede sig med Helge Gedebjerg som formand, Alex Pedersen næstformand, Tommy B. Jørgensen kasserer, Erik Bisgaard sekretær og redaktør af Lygten, Bjørn Kalsen garagemester og Chris Johansen suppleant.

Til arrangementsudvalget valgtes Chris Johansen og Bjørn Kalsen.

Sekretær Erik Bisgaard redegjorde for muligheder for at reducere vægten på medlemsbladet ved at gå over til nyt og tyndere papir mod til gengæld et kraftigere omslag. På den måde kunne vægten holdes under 100 g, der betyder billigere distribution, der på den måde sparer op til 7-9000 kr. om året.

Garagemester Bjørn Kalsen blev orienteret om priser og vilkår for brug af værksted og indkøb af nye materialer. Det skal afklares, om der er behov for særskilt forsikring til klubben i forhold til brug af værkstedet. Som udgangspunkt er brug af værkstedet altid for egen risiko og dermed også egen forsikring, men der kan være tilfælde, hvor klubben måske kan drages til ansvar ved en skade. Garagemesteren vil tage kontakt til forsikringsselskab.

Referat generalforsamling den 18. februar 2018

Velkomst ved formanden, som kunne konstatere, at der var knapt så mange fremmødte i år i forhold til året før. Ca. 100 medlemmer deltog i år.

1: Valg af dirigent og stemmetæller: Poul Erik Thomsen valgtes til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at der ikke var indkommet forslag til vedtægtsændringer.

2: Formandens beretning. Formand Helge Gedebjergs beretning kan læses andet sted i bladet. Beretningen blev godkendt.

3: Dernæst udnævnte Helge Gedebjerg klubbens web-master gennem mange år, John Elsberg, til æresmedlem af klubben som anerkendelse for hans kæmpe arbejde med at føre klubben og dens medlemmer ind i edb-alderen. John fik overrakt en flot plakette med foreningens logo og et messingskilt med navn.

John takkede for anerkendelsen af den hjælp han havde ydet og fortalte, at det havde været en stor fornøjelse for ham at hjælpe klubben. Andet sted i bladet er der en større artikel om John og hans mange interesser.

4: Kasserer Jens Henrik Jeppesen fremlagde regnskabet og mente, det ser nogenlunde ud med et overskud på ca. 10.500 kr. og en likviditet på ca. 314.000 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

5: Budget og kontingent: Kontingent uændret 300 kr. i 2019. Budget fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

6: Valg til bestyrelsen: På valg var Henning Frost, Jens Henrik Jeppesen og Helge Gedebjerg. De to førstnævnte modtog ikke genvalg, mens formand Helge Gedebjerg genvalgtes. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Bjørn Kalsen, Thisted og Tommy Jørgensen, Nørhå.

7: Valg af suppleant: Chris Johansen, Ballerum, nyvalgtes i stedet for Bjørn Kalsen, der er indgået i bestyrelsen.

8: Valg af revisor og revisorsuppleant: Genvalg af Walther Larsen og Erik Jacobsen med Poul Erik Thomsen som suppleant.

9: Indkomne forslag: Frede Østergaard havde sendt forslag om at ændre nøglesystemet til elektronisk system for at gøre det enklere at få adgang til værkstedet. Formand Helge Gedebjerg tilkendegav, at det nuværende nøglesystem med udlån fungerer udmærket. Der har kun været 9 udlån sidste år, hvoraf 3 er til samme medlem.

Frede Østergaard forklarede, hvordan et elektronisk system fungerer med et kort, der kan lånes mod et depositum. Låner registreres elektronisk så der altid er kontrol med hvem der har adgang til værkstedet og hvornår låner har besøgt værkstedet. Systemet kan etableres for ca. 20.000 kr. Frede mente, at et sådant system kunne få flere unge til at melde sig ind i klubben. Han ønskede forslaget til afstemning og hvis der var stor modstand ville han afholde sig fra at genfremsætte forslaget.

Efter en del debat blandt medlemmerne omkring generalforsamlingens kompetence til at træffe en afgørelse i sagen, blev der foretaget en orienterende afstemning. Resultatet blev, at 7 medlemmer stemte for, resten imod forslaget.

Afslutningsvis takkede formanden for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afviklet

FORMANDSBERETNING 2018 – den 18. FEBRUAR 2019

Bestyrelsen er siden sidste generalforsamling bekendt med at 4 af klubbens medlemmer er gået bort: Evald Didriksen, Mogens Rægaard, Erling Mose og Flemming Jeppesen.

Jeg beder forsamlingen rejse sig og mindes de afdøde med 1 minuts stilhed.

2018 har også i år været et godt år for klubben, både økonomisk og aktivitetsmæssigt. Medlemstallet er på linje med sidste år, nemlig 637, og vi kan konstatere, at vi er en af de få klubber, der ikke oplever medlemstilbagegang.     I forbindelse med åbent hus arrangement var der en tilgang på 8 yngre medlemmer.

Klubbens aktiviteter 2018:

Mandag 5. februar       Steen Rode-Møller fra motorhistorisk samråd besøgte klub-

ben og gav en bred orientering om de store aktuelle udfordringer for ejere af veterankøretøjer(registreringsafgift og brændstoftillæg)

Mandag 19. februar     Generalforsamling med omkr. 120 deltagere

Mandag 5. marts          Klaus Borg Hansen, havnemester i Hanstholm orienterede                                           om det store havneprojekt til 500 mil kr.

Lørdag 24. marts           Bustur til Fredericia stumpemarked – udsolgt

Mandag 9. april             Else Østergaard Andersen, chef for Nationalpark Thy,                                                   fortalte om de store forandringer, der er på vej med tilplant                                       ninger i området. Skabe mere naturlige skove med hjemme-                              hørende arter.

Mandag 16. april           Assurandørerne Ole Højgaard og Brian Nielsen fra Thisted                                           Forsikring orienterede om forsikringsdækning for veteran                                           køretøjer, herunder hvilke konstruktive forandringer, der må                                    foretages inden forsikringen står af.

Mandag 7. maj               Besøg i Thisted Lilleby med rundvisning af de frivillige, der                                           arbejder med at genskabe det gamle Thisted

Lørdag 19. maj               Pinsetræf Løgstør Hovedgade og køretur til Rønbjerg

Søndag 20. maj              Pinseudflugt til Vigsø Feriecenter til morgenkaffe og efter-                                           følgende køretur i det blå

Mandag 4. juni               Køretur til Klitmøller til Nystrup Camping, hvor får en ori-                                            entering om campingdrift

Mandag 11. juni            Knallert og scootertræf

Lørdag 16. juni              Åbent hus arrangement for alle, der har interesse i veteran-køretøjer, knallerter, scootere, biler og traktorer

Arrangementet var godt besøgt og gav 10 nye medlemmer.

Mandag 2. juli               Møde under Sallingsundbroen i selskab med mange andre ejere af veterankøretøjer med kaffekurv og hyggelig musik

Mandag 6. august        Besøgt det stor mølle testcenter i Østerild medbragt kaffekurv

Mandag 13. august       Traktortræf ved klubhuset

Mandag 3. september Ud i det blå, der slutter ved klubhuset med pølser m.v.

Søndag 16. september Mødes ved Bulbjerg og kører ad små veje til Vesløs, hvor der spises middag – årets sidste, fælles udflugt

Mandag 1. oktober      Virksomhedsbesøg hos BILA i Nykøbing 100 tilmeldte

Mandag 5. november Svend Sørensen fra Museum Thy fortalte om herregården Rosvang og dens historie

Mandag 5. december   Juleafslutning med banko, gløgg og æbleskiver – fuld hus

Ud over klubbens aktiviteter var der mulighed for at deltage i:                                            Stumpemarked i Herning og Års, motorcykeltræf i Herning , Autogalleriet Herning, tresserfest i Thisted, torvedage i Hurup, Hedetræf i Herning, Veteranweekend i Tranum, styrkeprøve i Nordjylland, Classic Motor Ringkøbing, veteranbiltræf Færch Torvet i Holstebro.

Tak til alle, der deltager i klubbens liv både rent praktisk og socialt, og som gør klubben til et hyggeligt og sjovt sted at mødes. De forskellige udvalg, webmaster, redaktør, sponsorer, annoncører. En særlig tak til pigerne, der hjælper med afvikling af de forskellige arrangementer. Sidst men ikke mindst tak til medlemmerne for deres store opbakning.

Foråret er på vej, køretøjerne køres af garage og klargøres til en god køresommer.

Referat bestyrelsesmøde den 21. januar 2019

Referat: Erik Bisgaard

Fraværende: Suppleant Bjørn Kalsen afbud

Formand Helge Gedebjerg:

Efterlyste kandidater til bestyrelsen, idet der skal vælges to nye medlemmer. Kasserer Jens Henrik Jeppesen og garagemester Henning Frost udtræder. Formanden retter kontakt til flere medlemmer, der blev nævnt, med opfordring om at opstille.

Der afvikles snarest møde med Thyløbs udvalget for at få løbet endeligt på plads.

Kasserer Jens Henrik Jeppesen:

Medlemstallet uændret 630. Regnskabet viser overskud på 10.000 kr. De enkelte poster blev gennemgået. Der har været nye engangs-omkostninger til en relancering af hjemmesiden. Desuden er udgifter til Lygten steget lidt på grund af øget sidetal og dermed øgede udgifter til tryk og distribution. Til gengæld er der sparet næsten 15000 kr. på møder og foredrag. Men generelt passer budgettal og faktiske regnskabstal sammen. Der blev udarbejdet nyt budget for 2019, hvor der forventes et tilsvarende overskud. Thyløbet har selvstændig økonomi og indgår derfor ikke i årsregnskabet.

Næstformand og webmaster Alex Pedersen:

Rubrikken ”Tips og teknik” fra Lygten skal på hjemmesiden, hvor der vil blive oprettet en ny fane til det formål. Desuden skal ”Lygten” profileres på hjemmesiden med små henvisninger til bladets artikler, så interesserede, der ikke er medlem af klubben, får kendskab til magasinet og måske får lyst til at melde sig ind i klubben.

Klubben er inviteret til byfest i Harboøre. Meddelelse på hjemmesiden. Det samme gælder bustur til messe i Fredericia i april.

Sekretær og redaktør Erik Bisgaard:

Vil undersøge hvad der kan spares ved at gå ned i papirkvalitet og færre sider i ”Lygten”. Bladet trykkes i 130 g. papir, andre klubbers blade er typisk i 90- 110 g. papir. Målet er at komme under 100 g. i vægt for at reducere distributionsudgiften, som lige nu er ca. 19 kr. pr. blad med 32 sider. Sekretæren kan ikke være tilstede på generalforsamlingen på grund af ferierejse. Fritz Kragh vil tage referat.

Referat bestyrelsesmøde 14. november 2018

Fraværende: Ingen

Formand Helge Gedebjerg orienterede om, at kasserer Jens Henrik Jeppesen ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen. Han fortsætter som kasserer i samarbejde med Ole Pedersen, der er konstitueret, frem til generalforsamlingen i februar og hjælper med at færdiggøre årsregnskabet, der fremlægges på generalforsamlingen.

Foreningens juleafslutning blev drøftet og indkøb af varer aftalt. Der bliver som tidligere gløgg og æbleskiver, øl og vand og kaffe, der er gratis. Bankoplader kan købes for 20 kr. stk. Alfred og Tonny underholder med musik.

Onsdagsholdet afvikler deres traditionelle juleafslutning den 19. dec. hvor foreningen er vært.

Formanden sørger for dagsorden til generalforsamling og til indrykning i Lygten. Generalforsamling den 18. februar kl. 19.

Der blev drøftet forslag til vedtægtsændringer omkring klubbens juridiske repræsentation, men der var enighed om, at en egentlig ændring i vedtægterne er overflødig. Fuldmagter er tilstrækkeligt i forhold til f.eks. transaktioner og adgang til foreningens konti.

Der er modtaget ansøgning fra Nationalpark Thy om et økonomisk bidrag til driften, men der var enighed om, at medlemmernes kontingent ikke skal anvendes til sådanne formål.

Næstformand og webmaster Alex Pedersen orienterede om hjemmeside og internet. Der er flere bestyrelsesmedlemmer, der oplever problemer med at modtage post på foreningens mailadresser. Problemet søges afhjulpet hurtigst. Webmasteren efterlyste fotos til hjemmesiden og til den lukkede gruppe på hjemmesiden.

Sekretær og redaktør Erik Bisgaard orienterede om næste udgave af Lygten, der udkommer lige efter årsskiftet. Annoncelisten blev gennemgået og revideret. Kun en enkelt har ikke betalt endnu. Redaktionen har problemer med at modtage stof via foreningens mailadresse. Både artikler, fotos og indkaldelser når ikke frem til redaktøren på grund af netproblemer. Redaktøren ønskede adgang til den ajourførte medlemsliste for at kunne tjekke om ”køb og salg” annoncører er medlemmer af foreningen. Kun medlemmer har gratis annoncer. Kasserer vil videresende den opdaterede liste.

Garagemester Henning Frost oplyste, at han ikke genopstiller til bestyrelsen på generalforsamlingen. Henning blev sidste år valgt ind for et år som afløser for Mogens Larsen, der trak sig på grund af sygdom.

Suppleant Børn Nielsen orienterede om, at Thyløbet i år afvikles 16. juni 2019. Flere tilbud om frokost fra hoteller blev drøftet og Thyløbs udvalget fik bemyndigelse til at træffe det endelige valg og dermed fastlægge ruten. Deltagerprisen bliver uændret og der søges sponsorer til dækning af en del af omkostningerne.