Velkommen til

 

SÅ SKER DET, KLUBBEN ÅBNER IGEN MANDAG OG ONSDAG FRA DEN 6-5-21

FOR MAX 25 PERSONER INDENDØRES

Husk der er stadig et par retningslinjer som skal overholdes mht. Corona restriktioner 👍
⛔ Husk coronapas eller en negativ test inden for de sidste 72 timer ⛔
👉Et coronapas er en dokumentation for, at du er færdig vaccineret, 👈
⛔ Husk mundbind/ visir ⛔
⛔ Husk at afspritte hænder ⛔
⛔ Hold afstand ⛔

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ny kalender fra den 28-4-21
Det blev på et bestyrelsesmøde den 26. april besluttet atter at udskyde klubbens årlige generalforsamling på ubestemt tid. Først når alle restriktioner er ophævet vil bestyrelsen fastlægge en ny dato. Der er således ingen generalforsamling 31. maj.

Klubbens kalender for sommeren ser nu således ud – men husk at se efter på hjemmesiden for eventuelle ændringer på grund af udviklingen i coronasmitte.
Den årlige pinsebrunch afvikles som planlagt søndag den 23. maj med brunch på hotel Vildsund Strand i Vildsund. Vi mødes på hotellet til en lækker brunch til 148 kr. DER KRÆVES CORONAPAS for at få adgang. Der er kun 50 pladser, så det er først til mølle. Tilmelding til Chris Johansen på tlf. 20515537
Efter brunch kører vi en fælles tur ud i det blå og nyder det forhåbentlig gode vejr og den smukke natur.

Den 5. juni er national køredag. Vi kører ud fra klubhuset kl . 10 og drager mod Lodbjerg kirke, hvor vi mødes kl 1045, derefter Lodbjerg fyr, hvor vi spiser vores mad, derfra køre vi til de sorte huse i Agger, hvor der er mulighed for en vandretur til havet. Et af klubbens medlemmer, Frede Østergård, vil guide os igennem historien om både fyret og kirken, og de sorte huse. Der er coronabegrænsning, så kun 50 pladser. Tag mad og kaffe med. Tilmelding til Bjørn Kalsen, tlf.40842301 senest 2. juni.

Mandag den 14. juni kører vi fra klubhuset 18.30 for at afvikle en guidet rundtur på den nye havn i Hanstholm. Der er mødested på Madbaren i Hanstholm kl. 19, hvorefter vi får en god indføring i de store udvidelser der er sket på havnen og de tanker, der ligger til grund for de mange millioner, der er investeret.

Lørdag den 19. juni tager vi hul på en ny aktivitet: Lørdagsudflugter. Der har været forespørgsler fra flere medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage mandag aftener, så nu prøver vi. Første arrangement er lørdag den 19. juni, hvor vi i samlet flok kører fra klubhuset kl. 9.30 til Mollerup Mølle på Mors. Her får vi en rundvisning og historien om møllen. Efter besøget kører vi en rundtur på Mors og nyder øens smukke natur. Husk madpakke og kaffen.

Mandag den 28. juni er der afgang 18.30 fra klubhuset. Vi besøger traktormuseet på Mors. Vil man køre direkte, er mødetiden på museet kl. 19.00. Entre 100 kr inklusiv kaffe og brød. Der er tilmelding til Rasmus Bech på tlf. 27642170 senest den 26. juni.

Lørdag den 3. juli kl. 13.00 mødes vi igen under Sallingsundbroen. Her er der mulighed for at få en god snak med mange veteranvenner, der traditionelt mødes her. Medbring selv mad og kaffe og vær sikker på at bjerge et par hyggelige timer denne lørdag eftermiddag.

Igen en lørdagstur: Den 10 juli kl. 9.30 fra klubhuset er der afgang mod Mors igen. Vi besøger to samlere. Den første er Evald Pedersen, Tinghøjvej 44, Erslev. Evald giver kaffe og kringle. Her kan man se en omfattende samling af både scootere, biler, knallerter, lastvogn og flere ældre traktorer. Evald har selv restaureret dem alle. Derefter er der frokost med egen, medbragt mad og kaffe, hvorefter vi kører videre til Keld Pedersen, Vestmorsvej 54. Han har ligeledes samlet sig en flot samling på ca. 20 veteranbiler. Begge steder er der fine p-muligheder. Der er tilmelding til Chris senest 8. juli på 20515537 

Mandag den 26. juli kl. 19.00 arrangerer klubben den traditionelle knallert- og motorcykeltur ud i det blå. Alle returnerer til klubhuset, hvor der venter kaffe. Der er ingen tilmelding. Mød op med din to-hjuler og få en god snak med andre veteranejere.

Lørdag den 31. juli skal vi på en lidt længere tur. Villy Hove, Holstebro, har arrangeret en tur til det sydlige medlemsområde i Thyholm, Holstebro og Struer. Vi starter ud i Morup Mølle 9.30 og kører langs vandet til Lodbjerg-Agger, Thyholm, Tambohus og gør holdt ved Oddesundbroen, hvor der er etableret et oversigtstårn samt en udstilling i en bunker ved broen. Her vil Thisted Bryghus sponsere en forfriskning, mens man nyder udstillingen. Derefter køres til Struer via Humlum, hvor vi skal besøge herregården Ausumgård, der som landets første produktionscenter omdanner græs til proteiner til grise og køer. Et spændende projekt, som der vil blive orienteret om. Gården rummer også et stort produktionsanlæg til biogas. På gården spiser vi vor medbragte mad og drikke og derefter går turen ned til Nordvestjysk Autogalleri, hvor der er opstaldet et stort anal special- og veteranbiler, der ejes af medlemmer fra en ret nystartet lokal veteranklub. Efter en masse snak og udveksling af erfaringer går turen atter hjem mod Thy.
Det er igen først-til-mølle. Der er plads til 40 biler. Tilmelding til Bjørn Kalsen, tlf.40842301

Sidste år i august havde vi stor succes med et stort åbent-hus arrangement. Der var fuldt hus på udstillingspladsen og god gang i både pølser, kaffe, øl og vand. Så vi prøver igen, det er den 14. august fra 10-16. Alle kan deltage med deres veterankøretøj. Både knallert, motorcykler, biler, lastbiler, busser og alt hvad der ellers kan køre, får plads. I år udvides der endda med et stort loppemarked i værkstedet, hvor medlemmer eller deres ægtefælle enten selv kommer med et bord med plads til ”lopperne” eller man kan leje et bord af veteranklubben for 20 kr. Alt må sælges denne dag og vi håber at mange vil tømme skuffer og skabe til denne lejlighed. Det skal blive en rigtig hyggelig veterandag.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Referat fra bestyrelsesmøde 26. april

Referat: sekretær Erik Bisgaard

Der udspandt sig en længere diskussion om coronasmitten og dens indvirkning på vore arrangementer, herunder især den planlagte generalforsamling den 31. maj. Der var enighed om at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid, indtil coronaen tillader forsamlinger på mindst 100 deltagere indendøre. Følg med på hjemmesiden www.thyveteranbil.dk og på facebook, hvor den lukkede del af klubbens hjemmeside kan læses.
Kasserer Tommy Rasmussen oplyste, at medlemmerne i stort tal har betalt kontingent inden fristen udløber 10. maj. Der er i år indkommet større beløb end på samme tid sidste år. Der udsendes ikke rykkerbrev i år og bestyrelsen vil før næste bladudgivelse i starten af juni gennemgå medlemslisten, så de, der ikke har betalt kontingent, ikke længere modtager Lygten.
Tommy foreslog at klubben i større grad bakker op bag vore sponsorer ved f.eks. at møde op ved bilhandlerne, når de har åbent hus. Det skal være spontane besøg og det skal i den forbindelse undersøges hvad det vil koste at anskaffe stofvimpler med klubbens logo, så vi kan præsentere os ved træf og øvrige arrangementer.
Der blev bevilget 1500 kr. til køb af en tildækning af den ydre del af varmepumpen i klublokalet.
Erik Bisgaard foreslog en fremrykning af næste udgave af Lygten, så den udkommer primo juni i stedet for primo juli. På den måde kan vi markedsføre de mange arrangementer i juni og juli til gavn for alle, der gerne vil med på turene.
Den 14. august vil der igen være åbent-hus i klubben og bestyrelsen drøftede flere tiltag. Der vil tilgå pressen materiale og annonceres, så forhåbentlig mange borgere kigger forbi og måske melder sig ind i klubben som det skete sidste år. Der planlægges både konkurrence, loppemarked, serveringer m.m. og det vil alt sammen blive offentliggjort via hjemmeside og Lygten samt i lokale medier.
På hjemmesiden kan man se hvad der arrangeres i sommermånederne, og der er et righoldigt program, der nu også omfatter flere lørdagsudflugter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Så er det tid til at betale
KONTINGENT FOR 2021

Kontingent for 2021 er 300 kr. hvilket er uændret i forhold til de seneste mange år. Indbetaling skal ske senest 10. maj 2021. Husk det nu. Medlemmer, der ikke har betalt til denne dato, mister deres medlemskab og abonnement på Lygten samt retten til at bruge værkstedet. Vi sender ikke rykkerskrivelse i år. Det er for dyrt og meget arbejdskrævende for bestyrelsen.
Du har 3 forskellige muligheder for betaling:

1: Betal mandag aften ved klubmøde 18.30-20.00, når klubben åbner igen for klubmøder. Her vil et bestyrelsesmedlem tage mod dit kontingent. Husk dit medlemsnummer så vi kan krydse dig af. Har du glemt det, så se bagsiden på Lygten, hvor nummeret står på adresselabel.

2: Betal via mobile pay på tlf. nr. 874085. I feltet ”tilføj kommentar” skal du skrive dit medlemsnummer, så vi kan registre din indbetaling. Har du glemt medlemsnummer, så se bagsiden på Lygten på adresselabel.

3: betal via netbank eller anden form for bankoverførsel på reg. nr 9090, kontonummer 0003280500.
Husk at angive medlemsnummer, så vi kan krydse dig af.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klubben har brug for
din mailadresse og mobil nr.

Bestyrelsen er i gang med at oprette en digital database, hvor alle medlemmers emailadresser kan registreres. Derfor er det nødvendigt, at du sender din mailadresse og mobil nr. til klubbens webmaster. Det gør du på webmaster@thyveteranbil.dk i løbet af de kommende dage.
Databasen vil medføre langt bedre muligheder for at kommunikere direkte med medlemmerne om bl.a. kontingentbetaling og meddelelser fra bestyrelsen. Vi udleverer ikke mailadressen til andre parter, men bruger den alene til intern kommunikation. Ved at sende din mailadresse har du accepteret, at vi må registrere dig i vores egen medlemsdatabase. På forhånd tak for din medvirken.
Bestyrelsen

 

 

 

 

Thy Veteranbilklub

En klub
siden 1966

Thy veteranbilklub startede i 1966 i Sennels gl. præstegård. Ca. 1970 lejede klubben en grund på Hejrhøjvej af Thisted Kommune, og gik straks i gang med at samle brugte byggematerialer. Man gik derefter i gang med byggeriet. Det nye klubhus blev bygget af gamle telefonpæle og elmaster, tømmer, eternit og pandeplader. Alt sammen brugt. I 1971 blev klubhuset så indviet og siden har klubben haft adresse på Hejrhøjvej i Thisted.

En klub
siden 1966

Thy veteranbilklub startede i 1966 i Sennels gl. præstegård. Ca. 1970 lejede klubben en grund på Hejrhøjvej af Thisted Kommune, og gik straks i gang med at samle brugte byggematerialer. Man gik derefter i gang med byggeriet. Det nye klubhus blev bygget af gamle telefonpæle og elmaster, tømmer, eternit og pandeplader. Alt sammen brugt. I 1971 blev klubhuset så indviet og siden har klubben haft adresse på Hejrhøjvej i Thisted.

585 medlemmer

585 medlemmer

Med ca. 585 medlemmer fordelt udover hele Danmark , er vi en stor og meget aktiv klub, der sætter trivsel og hyggeligt samvær i højsædet. Som medlem får du adgang til en række fordele.

Stort lækker klubhus med værkstedsfaciliteter

Stort reservedelslager

4 flotte farverige klubblade

Spækket aktivitetskalender

Klubaften hver mandag i klubhuset fra 18.30

Seneste nyt