Velkommen til

 Der er nyt på handelspladsen

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Husk at gemme afmelding

Man kan hurtigt blive del af fejl i Motorstyrelsen

Tekst: Erik Bisgaard

Man kan uden egen skyld hurtigt blive involveret i en erstatningssag, når man afmelder sit køretøj på sit lokale motorkontor. Her får man en kvittering for afleveringen og så tror man, at alt er velforvaret. Men min lille historie her fortæller noget andet:
Jeg har en autocamper, der er ret dyr i vægtafgift. Derfor afmelder jeg altid bilen efter køresæsonen, typisk i september. Det gjorde jeg også i 2020 og fik også en kvittering på afmeldingen.
Da jeg to måneder senere skulle have bilen til service hos forhandleren og derfor bestilte prøveplader, fik jeg oplyst ved Motorstyrelsen, at det ikke var muligt. En opringning til styrelsen medførte et svar: Bilen var aldrig blevet afmeldt. Der var sket en fejl hos motorkontoret, som ikke havde sørget for at sende afmeldingen, påstod en medarbejder i Motorstyrelsen. Uforstående gik jeg på motorkontoret, hvor man kunne fastslå, at bilen ganske rigtigt aldrig var blevet afmeldt, men at jeg tværtimod fortsat betalte vægtafgiften på 800 kr. om måneden. Men da pladerne var afleveret og jeg ikke kunne leje prøveplader var gode råd dyre.
En ny kontakt til Thy Bilsyn medførte, at man herfra ville tage kontakt til styrelsen. På Motorkontoret havde man tidligere oplevet, at styrelsen ikke får registeret afmeldte biler, og motorkontoret ville derfor omgående tage affære – og lovede samtidig, at jeg ville blive holdt skadesløs for de 1600 kroner, der var løbet på i de to måneder, der var gået siden jeg afleverede pladerne. Motorkontoret ved Alex Pedersen var meget vedholdende og måtte flere gange rykke for et svar ved styrelsen. Men endelig efter et par måneder lå det der og styrelsen erkendte nu, at man her havde lavet fejlen, og ikke hos motorkontoret, og jeg fik også mine penge retur efter nogle uger. Men læringen er, at du altid skal huske at gemme alle papirer på en afmelding og så håbe på, at alle motorkontorer er lige så ihærdige som Thy Bilsyn.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Thy Veteranbil klub

Generalforsamling, mandag den 22. februar 2021 kl. 19.00

ER AFLYST ER AFLYST ER AFLYST

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde
den 25. januar

Tilstede: Helge Gedebjerg, Jens Chr. Johansen, Bjørn Nielsen, Tommy Jørgensen, Erik Bisgaard samt suppleant Rasmus Bech

Formand Helge Gedebjerg og kasserer Tommy Jørgensen fremlagde årsregnskabet i skitseform. Tallene skal pudses endeligt af, men regnskabet viser et driftsoverskud på 21.541 kr.
Der er foretaget ret store investeringer inden og udendørs i bl.a. ny belysning på p-pladsen, nyt køkken med nye installationer samt varmepumpe i klublokalet for tilsammen 45.678 kr. inklusive en række mindre reparationsarbejder til bl.a. ny gulvmaling i værkstedet. De største udgifter er til Lygten på 56.600 kr, ny bremsestander til 10.000 kr. eksklusiv tilslutninger på ca. 4000 kr. og en elregning på 16.180 kr. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen. Det blev af bestyrelsen betegnet som tilfredsstillende, dog med den bemærkning, at der skal lægge et mere præcist budget for kommende investeringer og forbedringer. Der har været et mindre frafald i medlemstallet og den udvikling vil muligvis fortsætte, så der skal holdes stram snor i udgifterne, understregede Helge Gedebjerg.
Det blev besluttet at aflyse generalforsamlingen 22. februar på grund af corona restriktionerne. Generalforsamlingen vil blive adviseret så snart det er muligt at fastlægge en ny dato. Se hjemmesiden eller opslag i klubhuset. Vi håber på en dato i marts. Den aktuelle bestyrelse bliver siddende til der kan vælges nye medlemmer. Formand Helge Gedebjerg og kasserer Tommy Jørgensen ønsker ikke genvalg.
Ligeledes blev det besluttet at udsætte Thyløbet, der skulle afvikles i juni i år. Det udsættes til næste år. I stedet arrangeres en stor veterandag i august for alle køretøjer samt et stort loppemarked i garagen. Alle medlemmer, der har noget at sælge, indbydes til at få et gratis salgsbord denne dag, hvor vi vil gentage sidste års store succes med et åbent-hus arrangement.
Næste udgave af Lygten er på gaden sidst i marts og heri vil der blive kraftigt henvist til kontingentbetaling. Det blev besluttet, at der ikke i år udsendes rykkerskrivelse hen på sommeren til dem, der ikke har betalt kontingent inden sommerferien. De slettes af medlemslisten og modtager ikke Lygten før de igen indmelder sig. Der blev sidste år brugt over 3000 kr. på porto til rykkerskrivelser med begrænset effekt. Så husk at betale dit kontingent i april eller maj. Betalingsvilkårene vil fremgå af både Lygten i marts og på hjemmesiden samt ved opslag i klubhuset. Bestyrelsen indstiller uændret kontingent på 300 kr, men vil selvfølgelig afvente generalforsamlingens beslutning.
Bjørn orienterede om værkstedet. Der er god gang i værkstedet. Mange kommer forbi trods coronarestriktioner og derfor er det nu indskærpet, at der højest må være to personer af gangen i lokalet.
Erik Bisgaard orienterede om Lygten, som udkommer i marts. Der er en række artikler på vej med historier her fra lokalområdet. Han opfordrede arrangementsudvalget til at øge antallet af begivenheder, så der er mindst to aktiviteter for medlemmer hver måned, f.eks. ved at tilbyde udflugter eller andet på både lørdage og mandage i køresæsonen. Flere medlemmer har klaget over, at de ikke kan deltage i køreture mandag aften, men gerne vil være med lørdag formiddag.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

SÅ ER DER NYE TILTAG, MED MAX 5 PERSONER SAMLET.

KLUBBEN ER STADIG LUKKER,

MEN VÆRKSTEDET ER ÅBEN FOR 2 PERSONER AD GANGEN, FRA

ONSDAG DEN 6-1-21, SKAL OVERHOLDES

————————————————————————————————————————————————————————–

 

1-12-20

 SÅ SKER DET IGEN .VI MÅ DESVÆRRE LUKKE THYVETERANBILKLUB NED IGEN,PÅ GRUND AF CORONA ,FRA DAGS DATO ,DET GÆLDER ALLE ARRANGEMENTER

 . Derfor kan vi ikke bekendtgøre nye arrangementer. Du opfordres til at se nærmere på klubbens hjemmeside thyveteranbil.dk for at orientere dig om evt. arrangementer i de kommende måneder. Næste udgave af Lygten udkommer april 2021.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et nytår, hvor vi forhåbentligt kan ses under mere normale omstændigheder.

VÆRKSTEDET ER STADIG ÅBEN, MAX 10 personer af gangen

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

  

 

Danmarks billigste klubkontingent på kun 300 kr årligt incl 4 flotte klubblade tilsendt.  Tryk på ” indmeldelse ” i oversigten og

udfyld online formularen…. og tryk nederst til højre på ” anmod ” .

 

 
Du kan betale på 1 af flg 3 måder :
 
(1) Betal kontant til en fra bestyrelsen mandag aften i klubhuset. 
 
(2) Betal via mobilepay til 874085… VIGTIGT at oplyse medlemsnr !! Det skriver du i feltet ” Tilføj kommentar “
 
(3) Overfør beløbet via bankoverførsel ( netbank ) til

reg nr 9090 kontonr 0003280500…….HUSK medlemsnr i ” besked til beløbsmodtager “

 

 OG HUSK NU AT OPLYSE MEDLEMSNR 😉 . Det finder du bag på seneste klubblad

 

Find os på facebook 🙂    Det er her vi hurtigst kan få budskaber ud til alle medlemmer. Alle med gyldig medlemsskab , kan blive medlem af den lukkede gruppe….. blot anmod om det 

 

 

Thy Veteranbilklub

En klub
siden 1966

Thy veteranbilklub startede i 1966 i Sennels gl. præstegård. Ca. 1970 lejede klubben en grund på Hejrhøjvej af Thisted Kommune, og gik straks i gang med at samle brugte byggematerialer. Man gik derefter i gang med byggeriet. Det nye klubhus blev bygget af gamle telefonpæle og elmaster, tømmer, eternit og pandeplader. Alt sammen brugt. I 1971 blev klubhuset så indviet og siden har klubben haft adresse på Hejrhøjvej i Thisted.

En klub
siden 1966

Thy veteranbilklub startede i 1966 i Sennels gl. præstegård. Ca. 1970 lejede klubben en grund på Hejrhøjvej af Thisted Kommune, og gik straks i gang med at samle brugte byggematerialer. Man gik derefter i gang med byggeriet. Det nye klubhus blev bygget af gamle telefonpæle og elmaster, tømmer, eternit og pandeplader. Alt sammen brugt. I 1971 blev klubhuset så indviet og siden har klubben haft adresse på Hejrhøjvej i Thisted.

585 medlemmer

585 medlemmer

Med ca. 585 medlemmer fordelt udover hele Danmark , er vi en stor og meget aktiv klub, der sætter trivsel og hyggeligt samvær i højsædet. Som medlem får du adgang til en række fordele.

Stort lækker klubhus med værkstedsfaciliteter

Stort reservedelslager

4 flotte farverige klubblade

Spækket aktivitetskalender

Klubaften hver mandag i klubhuset fra 18.30

Seneste nyt