Velkommen til

 

NÆSTE TUR :

Fra mandag i uge 27 og til og med mandag i uge 32 er vi velkommen til at holde i Hurup, i gågaden ved Chr Nielsen, som vi plejer.

Mandag den 26. juli kl. 19.00 arrangerer klubben den traditionelle knallert- og motorcykeltur ud i det blå. Alle returnerer til klubhuset, hvor der venter kaffe. Der er ingen tilmelding. Mød op med din to-hjuler og få en god snak med andre veteranejere.

Lørdag den 31. juli skal vi på en lidt længere tur. Villy Hove, Holstebro, har arrangeret en tur til det sydlige medlemsområde i Thyholm, Holstebro og Struer. Vi starter ud i Morup Mølle 9.30 og kører langs vandet til Lodbjerg-Agger, Thyholm, Tambohus og gør holdt ved Oddesundbroen, hvor der er etableret et oversigtstårn samt en udstilling i en bunker ved broen. Her vil Thisted Bryghus sponsere en forfriskning, mens man nyder udstillingen. Derefter køres til Struer via Humlum, hvor vi spiser vores medbragte mad, på havnen hvor, der er veteran udstilling, og derefter går turen ned til Nordvestjysk Autogalleri, hvor der er opstaldet et stort anal special- og veteranbiler, der ejes af medlemmer fra en ret nystartet lokal veteranklub. Efter en masse snak og udveksling af erfaringer går turen atter hjem mod Thy.
Det er igen først-til-mølle. Der er plads til 40 biler. Tilmelding til Bjørn Kalsen, tlf.40842301

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KLUBBLADET LYGTEN 

Så er klubbladet på vej ud til medlemmer, får du ikke bladet, så er det nok fordi du ikke har betalt kontingent, men du kan nå det, find det sidste blad og se hvordan du skal betale, eller betal med mobil pay på nr. 874085, husk medlems nr. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NY KALENDER FRA DEN 27-5-21

 

 

Lørdag den 3. juli kl. 13.00 mødes vi igen under Sallingsundbroen. Her er der mulighed for at få en god snak med mange veteranvenner, der traditionelt mødes her. Medbring selv mad og kaffe og vær sikker på at bjerge et par hyggelige timer denne lørdag eftermiddag.


Fra mandag i uge 27 og til og med mandag i uge 32 er vi velkommen til at holde i Hurup, i gågaden ved Chr Nielsen, som vi plejer.


Igen en lørdagstur: Den 10 juli kl. 9.30 fra klubhuset er der afgang mod Mors igen. Vi besøger to samlere. Den første er Evald Pedersen, Tinghøjvej 44, Erslev. Evald giver kaffe og kringle. Her kan man se en omfattende samling af både scootere, biler, knallerter, lastvogn og flere ældre traktorer. Evald har selv restaureret dem alle. Derefter er der frokost med egen, medbragt mad og kaffe, hvorefter vi kører videre til Keld Pedersen, Vestmorsvej 54. Han har ligeledes samlet sig en flot samling på ca. 20 veteranbiler. Begge steder er der fine p-muligheder. Der er tilmelding til Chris senest 8. juli på 20515537 


Mandag den 26. juli kl. 19.00 arrangerer klubben den traditionelle knallert- og motorcykeltur ud i det blå. Alle returnerer til klubhuset, hvor der venter kaffe. Der er ingen tilmelding. Mød op med din to-hjuler og få en god snak med andre veteranejere.

 

Lørdag den 31. juli skal vi på en lidt længere tur. Villy Hove, Holstebro, har arrangeret en tur til det sydlige medlemsområde i Thyholm, Holstebro og Struer. Vi starter ud i Morup Mølle 9.30 og kører langs vandet til Lodbjerg-Agger, Thyholm, Tambohus og gør holdt ved Oddesundbroen, hvor der er etableret et oversigtstårn samt en udstilling i en bunker ved broen. Her vil Thisted Bryghus sponsere en forfriskning, mens man nyder udstillingen. Derefter køres til Struer via Humlum, hvor vi spiser vores medbragte mad, på havnen hvor, der er veteran udstilling, og derefter går turen ned til Nordvestjysk Autogalleri, hvor der er opstaldet et stort anal special- og veteranbiler, der ejes af medlemmer fra en ret nystartet lokal veteranklub. Efter en masse snak og udveksling af erfaringer går turen atter hjem mod Thy.
Det er igen først-til-mølle. Der er plads til 40 biler. Tilmelding til Bjørn Kalsen, tlf.40842301


GENERALFORSAMLING den 9. august kl. 19.00 i klubhuset. Vi tror coronarestriktionerne er overstået, så vi kan samles i klubhuset til ordinær generalforsamling med lidt til ganen.

Sidste år i august havde vi stor succes med et stort åbent-hus arrangement. Der var fuldt hus på udstillingspladsen og god gang i både pølser, kaffe, øl og vand. Så vi prøver igen, det er den 14. august fra 10-16. Alle kan deltage med deres veterankøretøj. Både knallert, motorcykler, biler, lastbiler, busser og alt hvad der ellers kan køre, får plads. I år udvides der endda med et stort loppemarked i værkstedet, hvor medlemmer eller deres ægtefælle enten selv kommer med et bord med plads til “lopperne” eller man kan leje et bord af veteranklubben for 20 kr. Alt må sælges denne dag og vi håber at mange vil tømme skuffer og skabe til denne lejlighed. Det skal blive en rigtig hyggelig veterandag.

 

Lørdag den 4 september kl. 10.00 fra klubhuset, hvor vi kører til Fjerritslev for at mødes med veteranfolket fra nord, på P pladsen ved Fjerritslev kirke kl 11.00, derefter vil de finde et sted, hvor vi kan spise vores medbragte frokost, og gerne vores medbragte kaffe.

 

Lørdag den 18. september kl.14.30. Den årlige tur på Bulbjerg, hvor vi nyder vores medbragte kaffe derefter kører vi en tur for at være på bjerget ved thy event kl 17.00 for at spise ål. For dem som ikke kan spise ål er der wienersnitsel. Pris 200 kr. for ål, pris for wienersnitsel 165 kr.
Der er tilmelding til Chris senest den 14-9-21 på telefon 20515537.

 

Lørdag den 2 oktober Kl. 13.00 den sidste køretur i år, vi starter ved klubhuset og ud i det blå og tilbage til klubhuset for at få pølser, kaffe med mere.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Referat fra bestyrelsesmøde 26. april

Referat: sekretær Erik Bisgaard

Der udspandt sig en længere diskussion om coronasmitten og dens indvirkning på vore arrangementer, herunder især den planlagte generalforsamling den 31. maj. Der var enighed om at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid, indtil coronaen tillader forsamlinger på mindst 100 deltagere indendøre. Følg med på hjemmesiden www.thyveteranbil.dk og på facebook, hvor den lukkede del af klubbens hjemmeside kan læses.
Kasserer Tommy Rasmussen oplyste, at medlemmerne i stort tal har betalt kontingent inden fristen udløber 10. maj. Der er i år indkommet større beløb end på samme tid sidste år. Der udsendes ikke rykkerbrev i år og bestyrelsen vil før næste bladudgivelse i starten af juni gennemgå medlemslisten, så de, der ikke har betalt kontingent, ikke længere modtager Lygten.
Tommy foreslog at klubben i større grad bakker op bag vore sponsorer ved f.eks. at møde op ved bilhandlerne, når de har åbent hus. Det skal være spontane besøg og det skal i den forbindelse undersøges hvad det vil koste at anskaffe stofvimpler med klubbens logo, så vi kan præsentere os ved træf og øvrige arrangementer.
Der blev bevilget 1500 kr. til køb af en tildækning af den ydre del af varmepumpen i klublokalet.
Erik Bisgaard foreslog en fremrykning af næste udgave af Lygten, så den udkommer primo juni i stedet for primo juli. På den måde kan vi markedsføre de mange arrangementer i juni og juli til gavn for alle, der gerne vil med på turene.
Den 14. august vil der igen være åbent-hus i klubben og bestyrelsen drøftede flere tiltag. Der vil tilgå pressen materiale og annonceres, så forhåbentlig mange borgere kigger forbi og måske melder sig ind i klubben som det skete sidste år. Der planlægges både konkurrence, loppemarked, serveringer m.m. og det vil alt sammen blive offentliggjort via hjemmeside og Lygten samt i lokale medier.
På hjemmesiden kan man se hvad der arrangeres i sommermånederne, og der er et righoldigt program, der nu også omfatter flere lørdagsudflugter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Så er det tid til at betale
KONTINGENT FOR 2021

Kontingent for 2021 er 300 kr. hvilket er uændret i forhold til de seneste mange år. Indbetaling skal ske senest 10. maj 2021. Husk det nu. Medlemmer, der ikke har betalt til denne dato, mister deres medlemskab og abonnement på Lygten samt retten til at bruge værkstedet. Vi sender ikke rykkerskrivelse i år. Det er for dyrt og meget arbejdskrævende for bestyrelsen.
Du har 3 forskellige muligheder for betaling:

1: Betal mandag aften ved klubmøde 18.30-20.00, når klubben åbner igen for klubmøder. Her vil et bestyrelsesmedlem tage mod dit kontingent. Husk dit medlemsnummer så vi kan krydse dig af. Har du glemt det, så se bagsiden på Lygten, hvor nummeret står på adresselabel.

2: Betal via mobile pay på tlf. nr. 874085. I feltet ”tilføj kommentar” skal du skrive dit medlemsnummer, så vi kan registre din indbetaling. Har du glemt medlemsnummer, så se bagsiden på Lygten på adresselabel.

3: betal via netbank eller anden form for bankoverførsel på reg. nr 9090, kontonummer 0003280500.
Husk at angive medlemsnummer, så vi kan krydse dig af.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klubben har brug for
din mailadresse og mobil nr.

Bestyrelsen er i gang med at oprette en digital database, hvor alle medlemmers emailadresser kan registreres. Derfor er det nødvendigt, at du sender din mailadresse og mobil nr. til klubbens webmaster. Det gør du på webmaster@thyveteranbil.dk i løbet af de kommende dage.
Databasen vil medføre langt bedre muligheder for at kommunikere direkte med medlemmerne om bl.a. kontingentbetaling og meddelelser fra bestyrelsen. Vi udleverer ikke mailadressen til andre parter, men bruger den alene til intern kommunikation. Ved at sende din mailadresse har du accepteret, at vi må registrere dig i vores egen medlemsdatabase. På forhånd tak for din medvirken.
Bestyrelsen

 

 

 

 

Thy Veteranbilklub

En klub
siden 1966

Thy veteranbilklub startede i 1966 i Sennels gl. præstegård. Ca. 1970 lejede klubben en grund på Hejrhøjvej af Thisted Kommune, og gik straks i gang med at samle brugte byggematerialer. Man gik derefter i gang med byggeriet. Det nye klubhus blev bygget af gamle telefonpæle og elmaster, tømmer, eternit og pandeplader. Alt sammen brugt. I 1971 blev klubhuset så indviet og siden har klubben haft adresse på Hejrhøjvej i Thisted.

En klub
siden 1966

Thy veteranbilklub startede i 1966 i Sennels gl. præstegård. Ca. 1970 lejede klubben en grund på Hejrhøjvej af Thisted Kommune, og gik straks i gang med at samle brugte byggematerialer. Man gik derefter i gang med byggeriet. Det nye klubhus blev bygget af gamle telefonpæle og elmaster, tømmer, eternit og pandeplader. Alt sammen brugt. I 1971 blev klubhuset så indviet og siden har klubben haft adresse på Hejrhøjvej i Thisted.

585 medlemmer

585 medlemmer

Med ca. 585 medlemmer fordelt udover hele Danmark , er vi en stor og meget aktiv klub, der sætter trivsel og hyggeligt samvær i højsædet. Som medlem får du adgang til en række fordele.

Stort lækker klubhus med værkstedsfaciliteter

Stort reservedelslager

4 flotte farverige klubblade

Spækket aktivitetskalender

Klubaften hver mandag i klubhuset fra 18.30

Seneste nyt