Velkommen til

 

 

 15-3-21

Hent Lygten og
betal kontingent
Du kan slå to fluer med ét smæk den 29. marts kl 18-20. I det tidsrum kan du hente den nye udgave af Lygten og samtidig betale kontingent for 2021 på 300 kr. i klubhuset på Hejrhøjvej 4. Bladet udkommer den dag og vi sidder klar til at tage imod kontingent og udlevere bladet. Husk dit medlemsnummer.
Vi har desuden ekstraordinært åben de to mandage den 12. og 19. april kl. 18-20, hvor du kan betale kontingent til klubbens kasserer. Har du mobile pay kan du sende pengene til nr. 874085 og angive dit medlemsnr. i feltet ”tilføj kommentar”, og endelig kan du betale via netbank på reg. nr. 9090 kontonr. 0003280500 eller via almindelig bankindbetaling. Husk altid at angive medlemsnr. Hvis du har glemt nummeret, så står det på din adresselabel bag på Lygten. Der udsendes ikke længere girokort eller rykkerskrivelse til medlemmerne. Det er en dyr løsning og vi tror på, at medlemmerne med de eksisterende betalingsmuligheder får betalt inden fristen udløber 10. maj.

DE 3 AFTENER ER IKKE EN KLUBAFTEN, KUN FOR AFHENTNING AF BLADET, OG BETALE KONTINGEN

Bestyrelsen

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klubben åbner for
kontingentbetaling

Som det fremgår er det nu tiden, hvor der skal betales kontingent på 300 kr. for 2021. Du får flere muligheder for at betale, men lige nu kan det være svært for nogle at betale i klubben fordi vi har lukket. Vi vil derfor holde klubkontoret ekstraordinært åben på Hejrhøjvej 4 i Thisted mandag den 12. april og mandag den 19. april fra 18-20 i klubhuset, hvor man kan betale kontant eller få hjælp til anden overførsel. Den 10. maj er sidste frist for betaling. Derefter annulleres medlemsskabet med dertil hørende rettigheder, abonnement på Lygten og gratis brug af værksted og lager.

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thy Veteranbil klub
Indkaldelse til generalforsamling

Den ordinære generalforsamling den 22. februar 2021 blev udsat på grund af coronarestriktioner. Nu forsøger vi igen at gennemføre en ordinær generalforsamling. Hvis der bliver åbnet op så vi kan mødes igen
Klubben er vært ved en bespisning samt øl, vand og kaffe.

Generalforsamling, mandag den 31. maj 2021 kl. 19.00
Klubhuset Hejrhøjvej 4, Thisted

Dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetæller
Formanden aflægger beretning
Godkendelse af formandsberetning
Kassereren fremlægger regnskab
Godkendelse af regnskab
Budget og fastsættelse af kontingent for 2021
Valg af bestyrelsesmedlemmer
på valg: Helge Gedebjerg  (modtager ikke genvalg)
Bjørn Kalsen  (modtager genvalg)
Tommy Jørgensen  (modtager ikke genvalg)
Valg af bestyrelsessuppleant
på valg: Rasmus Bech  (modtager genvalg)
Valg af revisor og suppleant
på valg: Walther Larsen
Erik Jacobsen
Suppleant: Poul Erik Thomsen
Indkomne forslag
Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Helge Gedebjerg
Formand

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Så er det tid til at betale
KONTINGENT FOR 2021

Kontingent for 2021 er 300 kr. hvilket er uændret i forhold til de seneste mange år. Indbetaling skal ske senest 10. maj 2021. Husk det nu. Medlemmer, der ikke har betalt til denne dato, mister deres medlemskab og abonnement på Lygten samt retten til at bruge værkstedet. Vi sender ikke rykkerskrivelse i år. Det er for dyrt og meget arbejdskrævende for bestyrelsen.
Du har 3 forskellige muligheder for betaling:

1: Betal mandag aften ved klubmøde 18.30-20.00, når klubben åbner igen for klubmøder. Her vil et bestyrelsesmedlem tage mod dit kontingent. Husk dit medlemsnummer så vi kan krydse dig af. Har du glemt det, så se bagsiden på Lygten, hvor nummeret står på adresselabel.

2: Betal via mobile pay på tlf. nr. 874085. I feltet ”tilføj kommentar” skal du skrive dit medlemsnummer, så vi kan registre din indbetaling. Har du glemt medlemsnummer, så se bagsiden på Lygten på adresselabel.

3: betal via netbank eller anden form for bankoverførsel på reg. nr 9090, kontonummer 0003280500.
Husk at angive medlemsnummer, så vi kan krydse dig af.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klubben har brug for
din mailadresse og mobil nr.

Bestyrelsen er i gang med at oprette en digital database, hvor alle medlemmers emailadresser kan registreres. Derfor er det nødvendigt, at du sender din mailadresse og mobil nr. til klubbens webmaster. Det gør du på webmaster@thyveteranbil.dk i løbet af de kommende dage.
Databasen vil medføre langt bedre muligheder for at kommunikere direkte med medlemmerne om bl.a. kontingentbetaling og meddelelser fra bestyrelsen. Vi udleverer ikke mailadressen til andre parter, men bruger den alene til intern kommunikation. Ved at sende din mailadresse har du accepteret, at vi må registrere dig i vores egen medlemsdatabase. På forhånd tak for din medvirken.
Bestyrelsen

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1-3-21

 Der er nyt på handelspladsen

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Husk at gemme afmelding

Man kan hurtigt blive del af fejl i Motorstyrelsen

Tekst: Erik Bisgaard

Man kan uden egen skyld hurtigt blive involveret i en erstatningssag, når man afmelder sit køretøj på sit lokale motorkontor. Her får man en kvittering for afleveringen og så tror man, at alt er velforvaret. Men min lille historie her fortæller noget andet:
Jeg har en autocamper, der er ret dyr i vægtafgift. Derfor afmelder jeg altid bilen efter køresæsonen, typisk i september. Det gjorde jeg også i 2020 og fik også en kvittering på afmeldingen.
Da jeg to måneder senere skulle have bilen til service hos forhandleren og derfor bestilte prøveplader, fik jeg oplyst ved Motorstyrelsen, at det ikke var muligt. En opringning til styrelsen medførte et svar: Bilen var aldrig blevet afmeldt. Der var sket en fejl hos motorkontoret, som ikke havde sørget for at sende afmeldingen, påstod en medarbejder i Motorstyrelsen. Uforstående gik jeg på motorkontoret, hvor man kunne fastslå, at bilen ganske rigtigt aldrig var blevet afmeldt, men at jeg tværtimod fortsat betalte vægtafgiften på 800 kr. om måneden. Men da pladerne var afleveret og jeg ikke kunne leje prøveplader var gode råd dyre.
En ny kontakt til Thy Bilsyn medførte, at man herfra ville tage kontakt til styrelsen. På Motorkontoret havde man tidligere oplevet, at styrelsen ikke får registeret afmeldte biler, og motorkontoret ville derfor omgående tage affære – og lovede samtidig, at jeg ville blive holdt skadesløs for de 1600 kroner, der var løbet på i de to måneder, der var gået siden jeg afleverede pladerne. Motorkontoret ved Alex Pedersen var meget vedholdende og måtte flere gange rykke for et svar ved styrelsen. Men endelig efter et par måneder lå det der og styrelsen erkendte nu, at man her havde lavet fejlen, og ikke hos motorkontoret, og jeg fik også mine penge retur efter nogle uger. Men læringen er, at du altid skal huske at gemme alle papirer på en afmelding og så håbe på, at alle motorkontorer er lige så ihærdige som Thy Bilsyn.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde
den 25. januar

Tilstede: Helge Gedebjerg, Jens Chr. Johansen, Bjørn Nielsen, Tommy Jørgensen, Erik Bisgaard samt suppleant Rasmus Bech

Formand Helge Gedebjerg og kasserer Tommy Jørgensen fremlagde årsregnskabet i skitseform. Tallene skal pudses endeligt af, men regnskabet viser et driftsoverskud på 21.541 kr.
Der er foretaget ret store investeringer inden og udendørs i bl.a. ny belysning på p-pladsen, nyt køkken med nye installationer samt varmepumpe i klublokalet for tilsammen 45.678 kr. inklusive en række mindre reparationsarbejder til bl.a. ny gulvmaling i værkstedet. De største udgifter er til Lygten på 56.600 kr, ny bremsestander til 10.000 kr. eksklusiv tilslutninger på ca. 4000 kr. og en elregning på 16.180 kr. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen. Det blev af bestyrelsen betegnet som tilfredsstillende, dog med den bemærkning, at der skal lægge et mere præcist budget for kommende investeringer og forbedringer. Der har været et mindre frafald i medlemstallet og den udvikling vil muligvis fortsætte, så der skal holdes stram snor i udgifterne, understregede Helge Gedebjerg.
Det blev besluttet at aflyse generalforsamlingen 22. februar på grund af corona restriktionerne. Generalforsamlingen vil blive adviseret så snart det er muligt at fastlægge en ny dato. Se hjemmesiden eller opslag i klubhuset. Vi håber på en dato i marts. Den aktuelle bestyrelse bliver siddende til der kan vælges nye medlemmer. Formand Helge Gedebjerg og kasserer Tommy Jørgensen ønsker ikke genvalg.
Ligeledes blev det besluttet at udsætte Thyløbet, der skulle afvikles i juni i år. Det udsættes til næste år. I stedet arrangeres en stor veterandag i august for alle køretøjer samt et stort loppemarked i garagen. Alle medlemmer, der har noget at sælge, indbydes til at få et gratis salgsbord denne dag, hvor vi vil gentage sidste års store succes med et åbent-hus arrangement.
Næste udgave af Lygten er på gaden sidst i marts og heri vil der blive kraftigt henvist til kontingentbetaling. Det blev besluttet, at der ikke i år udsendes rykkerskrivelse hen på sommeren til dem, der ikke har betalt kontingent inden sommerferien. De slettes af medlemslisten og modtager ikke Lygten før de igen indmelder sig. Der blev sidste år brugt over 3000 kr. på porto til rykkerskrivelser med begrænset effekt. Så husk at betale dit kontingent i april eller maj. Betalingsvilkårene vil fremgå af både Lygten i marts og på hjemmesiden samt ved opslag i klubhuset. Bestyrelsen indstiller uændret kontingent på 300 kr, men vil selvfølgelig afvente generalforsamlingens beslutning.
Bjørn orienterede om værkstedet. Der er god gang i værkstedet. Mange kommer forbi trods coronarestriktioner og derfor er det nu indskærpet, at der højest må være to personer af gangen i lokalet.
Erik Bisgaard orienterede om Lygten, som udkommer i marts. Der er en række artikler på vej med historier her fra lokalområdet. Han opfordrede arrangementsudvalget til at øge antallet af begivenheder, så der er mindst to aktiviteter for medlemmer hver måned, f.eks. ved at tilbyde udflugter eller andet på både lørdage og mandage i køresæsonen. Flere medlemmer har klaget over, at de ikke kan deltage i køreture mandag aften, men gerne vil være med lørdag formiddag.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

SÅ ER DER NYE TILTAG, MED MAX 5 PERSONER SAMLET.

KLUBBEN ER STADIG LUKKER,

MEN VÆRKSTEDET ER ÅBEN FOR 2 PERSONER AD GANGEN, FRA

ONSDAG DEN 6-1-21, SKAL OVERHOLDES

————————————————————————————————————————————————————————–

 

1-12-20

 SÅ SKER DET IGEN .VI MÅ DESVÆRRE LUKKE THYVETERANBILKLUB NED IGEN,PÅ GRUND AF CORONA ,FRA DAGS DATO ,DET GÆLDER ALLE ARRANGEMENTER

 . Derfor kan vi ikke bekendtgøre nye arrangementer. Du opfordres til at se nærmere på klubbens hjemmeside thyveteranbil.dk for at orientere dig om evt. arrangementer i de kommende måneder. Næste udgave af Lygten udkommer april 2021.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et nytår, hvor vi forhåbentligt kan ses under mere normale omstændigheder.

VÆRKSTEDET ER STADIG ÅBEN, MAX 10 personer af gangen

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

  

 

Danmarks billigste klubkontingent på kun 300 kr årligt incl 4 flotte klubblade tilsendt.  Tryk på ” indmeldelse ” i oversigten og

udfyld online formularen…. og tryk nederst til højre på ” anmod ” .

 

 
Du kan betale på 1 af flg 3 måder :
 
(1) Betal kontant til en fra bestyrelsen mandag aften i klubhuset. 
 
(2) Betal via mobilepay til 874085… VIGTIGT at oplyse medlemsnr !! Det skriver du i feltet ” Tilføj kommentar “
 
(3) Overfør beløbet via bankoverførsel ( netbank ) til

reg nr 9090 kontonr 0003280500…….HUSK medlemsnr i ” besked til beløbsmodtager “

 

 OG HUSK NU AT OPLYSE MEDLEMSNR 😉 . Det finder du bag på seneste klubblad

 

Find os på facebook 🙂    Det er her vi hurtigst kan få budskaber ud til alle medlemmer. Alle med gyldig medlemsskab , kan blive medlem af den lukkede gruppe….. blot anmod om det 

 

 

Thy Veteranbilklub

En klub
siden 1966

Thy veteranbilklub startede i 1966 i Sennels gl. præstegård. Ca. 1970 lejede klubben en grund på Hejrhøjvej af Thisted Kommune, og gik straks i gang med at samle brugte byggematerialer. Man gik derefter i gang med byggeriet. Det nye klubhus blev bygget af gamle telefonpæle og elmaster, tømmer, eternit og pandeplader. Alt sammen brugt. I 1971 blev klubhuset så indviet og siden har klubben haft adresse på Hejrhøjvej i Thisted.

En klub
siden 1966

Thy veteranbilklub startede i 1966 i Sennels gl. præstegård. Ca. 1970 lejede klubben en grund på Hejrhøjvej af Thisted Kommune, og gik straks i gang med at samle brugte byggematerialer. Man gik derefter i gang med byggeriet. Det nye klubhus blev bygget af gamle telefonpæle og elmaster, tømmer, eternit og pandeplader. Alt sammen brugt. I 1971 blev klubhuset så indviet og siden har klubben haft adresse på Hejrhøjvej i Thisted.

585 medlemmer

585 medlemmer

Med ca. 585 medlemmer fordelt udover hele Danmark , er vi en stor og meget aktiv klub, der sætter trivsel og hyggeligt samvær i højsædet. Som medlem får du adgang til en række fordele.

Stort lækker klubhus med værkstedsfaciliteter

Stort reservedelslager

4 flotte farverige klubblade

Spækket aktivitetskalender

Klubaften hver mandag i klubhuset fra 18.30

Seneste nyt