Velkommen til

 Thy Veteranbil Klub 

Danmarks billigste klub – årligt kontingent 300 kr . Indmeldelse foretages under fanen ” Indmeldelse ” 

Der udsendes 4 flotte klubblade i farver.

Thy Veteranbil klub
Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamling mandag den 21. februar 2022, kl. 19.00
Klubhuset Hejrhøjvej 4.

Dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetæller
Formanden aflægger beretning
Godkendelse af formandsberetning
Kassereren fremlægger regnskab
Godkendelse af regnskab
Budget og fastsættelse af kontingent for 2022
Valg af bestyrelsesmedlemmer
på valg: Jens Chr. Johansen (modtager genvalg)
Erik Bisgaard (modtager ikke genvalg)
Valg af bestyrelsessuppleant
på valg: Gert Bedsted (modtager genvalg)
Valg af revisor og suppleant
på valg: Walther Larsen
Erik Jacobsen
Suppleant: Poul Erik Thomsen
Indkomne forslag.
Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Jens Chr. Johansen
Formand

Referat fra bestyrelsesmøde 12. januar 2022

Referent: Sekretær Erik Bisgaard

Formand Chris Johansen orienterede om, at bestyrelsen var indkaldt fordi webmaster Alex Pedersen ønskede at stoppe i sin funktion. Arbejdet var blevet for omfattende og desuden var der sygdom i nærmeste familie. Desuden skulle Lygtens fremtid til debat, da redaktør Erik Bisgaard ikke ønsker at fortsætte i den funktion.
Omkring webmaster blev det besluttet at opdele opgaverne, så kasserer i fremtiden varetager medlemsregistrering, til- og afmelding, adresseændringer o.s.v. Samtidig assisterer Bjørn Kalsen fortsat med alle øvrige opgaver omkring hjemmesiden og facebook-siden. Sidstnævnte er kun for medlemmer.
Målet er at finde en ny webmaster, der kan og vil overtage opgaven med at udvikle vore hjemmesider og i den forbindelse opfordres medlemmerne til at melde til, hvis man har interesse eller kender nogen, der kunne tænkes at gå ind i det frivillige arbejde. Der er en mindre aflønning for opgaven. På samme møde drøftedes også Lygten, der skal have ny redaktør efter 1. april, idet nuværende redaktør Erik Bisgaard stopper. Mulige emner vil blive kontaktet af Erik.
Det blev ligeledes besluttet at opsætte en nøgleboks ved klubhuset. Dermed suppleres udlånsnøglerne og man skal ringe til et bestyrelsesmedlem for at få oplyst den aktuelle kode til nøgleboksen. På hjemmesiderne vil der blive orienteret om hvornår boksen er klar. Til gengæld inddrages der ikke yderligere nøgler hos medlemmerne. En opgørelse viste, at de fleste, der har nøgler, har opgaver i klubhuset.
En aktuel medlemsliste viste, at der nu er 535 betalende medlemmer i klubben og der tilkommer jævnligt nye medlemmer.
Thyløbet blev også drøftet. Løbet planlægges af Bjørn Kalsen og Bo Christensen og afvikles 19. juni med start hos Ford-Ejnar Hessel i Thisted med morgenkaffe kl. 7.30 og det første køretøj forlader pladsen 8.30. Der er som sædvanlig plads til knap 100 tilmeldte køretøjer. I næste udgave af Lygten, der udkommer i april, vil der være nærmere orientering om både ruten og tilmelding. Løbet slutter i år i klubhuset, hvor der rejses et stort festtelt og serveres helstegt gris med tilbehør samt kaffe, øl og vand.

Efterskrift: Få dage efter bestyrelsesmødet blev der lavet en aftale omkring Lygten. Ny redaktør bliver Preben Dahlgaard, Thisted. Preben er udannet lærer og har været skoleinspektør samt i flere perioder medlem af Thisted Byråd, sidst for socialdemokratiet. Han har i flere år været redaktør og igangsætter ved et lokalt magasin i Snedsted, så han har redaktionel erfaring. Lygten vil fortsat udkomme i papir fire gange årligt. Der udbetales i fremtiden honorar til redaktøren.

 

 

 

 Så er klubjakken kommet,
Kan afhentes i klubhuset fra i dag, en rigtig fin julegave og prisen er kun 275kr
Skal du bruge en så ring til en i bestyrelsen

   

 

 

 

 

 

Thy Veteranbilklub

En klub
siden 1966

Thy veteranbilklub startede i 1966 i Sennels gl. præstegård. Ca. 1970 lejede klubben en grund på Hejrhøjvej af Thisted Kommune, og gik straks i gang med at samle brugte byggematerialer. Man gik derefter i gang med byggeriet. Det nye klubhus blev bygget af gamle telefonpæle og elmaster, tømmer, eternit og pandeplader. Alt sammen brugt. I 1971 blev klubhuset så indviet og siden har klubben haft adresse på Hejrhøjvej i Thisted.

En klub
siden 1966

Thy veteranbilklub startede i 1966 i Sennels gl. præstegård. Ca. 1970 lejede klubben en grund på Hejrhøjvej af Thisted Kommune, og gik straks i gang med at samle brugte byggematerialer. Man gik derefter i gang med byggeriet. Det nye klubhus blev bygget af gamle telefonpæle og elmaster, tømmer, eternit og pandeplader. Alt sammen brugt. I 1971 blev klubhuset så indviet og siden har klubben haft adresse på Hejrhøjvej i Thisted.

585 medlemmer

585 medlemmer

Med ca. 585 medlemmer fordelt udover hele Danmark , er vi en stor og meget aktiv klub, der sætter trivsel og hyggeligt samvær i højsædet. Som medlem får du adgang til en række fordele.

Stort lækker klubhus med værkstedsfaciliteter

Stort reservedelslager

4 flotte farverige klubblade

Spækket aktivitetskalender

Klubaften hver mandag i klubhuset fra 18.30

Seneste nyt