KOM I KONTAKT

Thy Veteranbilklub

Bestyrelsen & webmaster

Mogens Lauritsen

Mogens Lauritsen

formand

Mobil:                                  60 75 39 11                       E-mail:             Formand@thyveteranbil.dk

Tommy Jørgensen

Tommy Jørgensen

Næstformand

Mobil:                                22 62 05 04
E-mail: naestformand@thyveteranbil.dk

John Røge

John Røge

Sekretær

Tlf.                                     97 99 73 82                        E-mail: sekretaer@thyveteranbil.dk

Rasmus Bech

Rasmus Bech

Kasserer og medlemsansvarlig

Mobil:                                27 64 21 70
E-mail: kasserer@thyveteranbil.dk

Bjørn Kalsen

Bjørn Kalsen

Garagemester

Mobil:                     40 84 23 01
E-mail: garagemester@thyveteranbil.dk

Jørgen Madsen

Jørgen Madsen

Suppleant

Mobil:                      40 20 37 91
E-mail: suppleant@thyveteranbil.dk

 

Karsten Nygaard

Karsten Nygaard

Webmaster

Mobil:                          50 95 27 57           E-mail webmaster@thyveteranbil.dk

seneste nyt

Læs aktuelle referater fra bestyrelsesmøder.

Adresse på Vores Klubhus

Hejrhøjvej 4
7700 Thisted

 

NØGLEPERSONER

Niels Hansen

Niels Hansen

Redaktion "Lygten"

Tlf. 21282812
E-mail: redaktoer@thyveteranbil.dk

Steen List

Steen List

Assurandør / Tegning af forsikring

Tlf. 75 91 21 92
E-mail: stl@thistedforsikring.dk

Hvem skal jeg kontakte?

Formanden

Spørgsmål om overordnede emner der vedrører klubben. F.eks. indbydelser til arrangementer, samt forespørgsel om kørsel til bryllup.

Næstformanden

Spørgsmål om hjemmeside, eller henvendelser om overordnede emner der vedrører klubben i formandens fravær, rettes til næstformanden.

Kasseren

 Ved ethvert spørgsmål vedr. klubbens økonomi. Det kan være tilmelding af nye medlemmer, og/eller adresseændringer.

Redaktøren

Alt vedrørende “Lygten” (klubbens blad)

Garagemesteren

Spørgsmål vedr. brugen af klubbens værksted,
værktøj, lift, lager af reservedele m.v.

Forsikring

 Vi tilbyder en fordelagtig veteranforsikring på dit køretøj. Henvendelse herom sker ved Steen List fra Veteranforsikring Danmark.

Thy Veteranbilklub

Hejrhøjvej 4
7700 Thisted

Thy Veteranbilklub

Hejrhøjvej 4
7700 Thisted