Nye bilafgifter

Væsentligst er nok, at der ventes at træde nye bilafgifter i kraft. Loven ventes endeligt vedtaget medio februar med virkning fra 18. december.

De nye afgifter betyder en hel nye måde at udregne bilerne registreringsafgift på. Ganske vist vil nye bilers værdi stadig være beskattet, men derudover indføres som noget nyt et CO2-tillæg, ligesom elbiler og plugin-hybrider i en længere overgangsperiode vil få rabat på registreringsafgiften.

Samlet skal de nye afgifter sikre 775.000 elektriske biler frem mod 2030. 

Læs også: Nye bilafgifter på plads – sådan regnes de ud

Ny frist for omregistrering af brugt bil

Med årsskiftet bliver fristen for omregistrering af køretøjer kortere. Hvor en køber af brugte biler tidligere havde tre uger til at få omregistreret den købte bil, er det blevet ændret, så fristen nu er fire hverdage.

FDM er godt tilfreds med den nye kortere frist, som FDM har efterspurgt i flere år, og som minimerer risikoen for de uenigheder, FDM med mellemrum oplever i forbindelse med bilhandel private imellem.

”Det har ofte givet anledning til problemer, at en køber i en længere periode har kunnet køre på en tidligere ejers forsikring og ejerafgift, ligesom eksempelvis fartbøder og p-afgifter bliver sendt til den registrerede (tidligere) ejer af bilen. Det bøvl vil blive mindsket med den nye frist på fire hverdage.

Selvom der stadig er en frist på fire hverdage, anbefaler FDM, at ejer og køber af køretøjet sammen omregistrerer i forbindelse med handlen. Det gøres nemt med den Ejerskifte-app, Motorstyrelsen lancerede i november 2020.

Læs også: Ny app gør omregistrering af bilen nemmere

Urimeligt krav til veteranbiler fjernes

Aftalen om nye bilafgifter har også betydning for veteranbiler. Her fjernes nemlig det omstridte krav til veteranbilers originale stand – det såkaldte originalitetskrav. Hidtil har de klassiske biler skullet være i helt original stand for at kunne indregistreres til den gunstige veteranbil-sats. I praksis har det betydet, at bilerne nærmest har skullet være helt identiske med dengang, de kørte af fabrikkens samlebånd.

Selv veteranentusiaster kan imidlertid have svært ved at gennemskue, om deres bil har været tilstrækkelig lov, og dermed har de risikeret en høj bøde fra Motorstyrelsen. Af samme årsag har FDM kaldt kravet for urimeligt.  

Med de nye regler vil biler over 35 år, der er ombygget, eller blot er vedligeholdt med moderne, men uoriginale dele, fremover kan indregistreres efter afgiftsreglerne for veterankøretøjer.

Også det udskældte brændstoftillæg fra den gamle afgiftsmodel forsvinder. Den nye model for veteranbiler finansieres delvist ved en omlægning, hvor det lempelige loft for registreringsafgiften for veterankøretøjer hæves fra 40 pct. til 75 pct.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Motorhistorisk Samråds abonnenter
 
Særlig information til abonnterne om de kommende Registeringsafgifter
Disse informationer er også sendt til medlemsklubberne 11/12-2020
 
Udsendt 16. december 2020
 

 

	Med hjælp fra Dansk Veteranbil Klubs store bibliotek har vi fundet frem til et væld af nybilspriser
Med hjælp fra Dansk Veteranbil Klubs store bibliotek har vi fundet frem til et væld af nybilspriser

Der er vindere og kun ganske få tabere, med de nye registreringsafgifter

 
Information fra Motorhistorisk Samråd om de kommende regsitreringsafgifter
 
 
For lidt over en uge siden præsenterede Skatteminister Morten Bødskov den såkaldte Bilpakke, der er en omlægning af de danske registreringsafgifter hen mod en mere grøn og miljøvenlig ordning. Aftalen indeholdt også væsentlige ændringer for de historiske køretøjer. Det vil vi bruge dette ekstraordinære nyhedsbrev på at beskrive lidt mere detaljeret.  
 
De samlede organisationer står bag ønsket om at få afskaffet det forhadte originalitetskrav, der har været på vores dagsorden i mindst de seneste 5 år. Det er nu lykkedes, og aftaleparterne tog også brændstoftillægget med, som vi har kæmpet med at få fjernet, lige siden det blev indført for veterankøretøjerne for snart 20 år siden. Hvad vi ikke havde regnet med, og som kom som en kærkommen overraskelse, var at man også nu reducerer i importafgifterne, så op imod 80-90% af de veteranbiler der typisk importeres, vil opleve et markant fald i afgiften med halvdelen eller mere.  
 
Konsekvensberegninger på plussiden
For at anskueliggøre de nye afgifter, har vi brugt den forgangene uge på at beregne en række konkrete eksempler på registreringsafgift for de mest almindelige veteranbiler. Det er vores tanke at man kan bruge listen til at gætte sig frem til en cirkaregistreringsafgift på sammenlignelige køretøjer.  
 
Inden vi skrider til listen, er det dog vigtigt for os at få indskrevet en ansvarsfraskrivelse i de nedenstående beregninger. I 1925 indførtes under Thorvald Stauning de første registreringsafgifter på automobiler, siden er afgiftsreglerne ændret et utal af gange, og flere og flere parametre er ført på, her iblandt ændrede momssatser og forhandleravancer. Det er derfor ikke reelt muligt at lave en præcis afgiftsberegning ud fra datidens pris fra forhandler. Så tag helst det med i nedenstående liste:
 
Liste over typiske importerede veterankøretøjer
 
Et gemt nyt knæk gav forvirring
Ændringerne blev de første dage misforstået af mange, der kun så at man ændrede det gamle afgiftsgrundlag fra 40% til 75%, men man glemte det vigtigste, at der samtidig blev indført et nyt skalaknæk. Dette skalaknæk betyder at der kun skal betales 25% afgift af de første 65.000 kr. Der skulle man før betale 85% af de første 197.700. Da langt de fleste veterankøretøjer ender med et afgiftsgrundlag under, så er der reelt kun 25% afgift på dem. Da man samtidig øger skalaknæk 2 til 202.200, betyder det at flere af de dyrere kommer med under de 85%, som altså gælder for skalatrin 2.  
 
For at finde ud af afgiften, skal man bruge nyprisen uden afgift, men inklusive merværdiafgiften (moms/oms). Fra det beløb finder man de 75% veteranafgiftsgrundlag. I den ovenstående liste har vi med en formel regnet baglæns fra de priser der opgives i samtidig dansk litteratur, og dermed kunnet regnes os frem til en bud på afgiften. 
 
Ud fra ovenstående kan man finde frem til en generel huskeregel, der siger at biler der havde en nypris hos forhandleren på 231.000 eller mindre, vil der kun skulle betales 25% af i afgift ved import. Der vil desuden ikke være noget tillæg for brændstofforbruget, og ikke noget originalitetskrav. I alt ser vi altså nu på meget simplere regler, og generelt også lavere afgift.  
 
Nyere og dyrere biler bør fortsat betale efter markedsværdien
Desværre ser vi også på at der vil være mange, navnlig meget dyre biler, der vil opleve at det ikke vil kunne betale sig at importere efter veteranreglerne. Der vil man som hidtil have mulighed for at betale afgift efter den aktuelle markedsværdi, hvis det bedre kan betale sig. Det skal dertil siges at afgift efter markedsværdi, også er faldet grundet det nye lave skalaknæk. Da afgiftssatserne således ikke er øget, men alene at skalaknækkene er ændret, så er der i princippet ingen biler der vil stige i afgift, men flere vil opleve et fald i forhold til før.
 
Man skal i en analyse også tage med, at det generelt vurderes at rigtig mange ville have haft svært ved at overholde Motorstyrelsen nidkære krav til originalitet. Da det krav nu også er fjernet, er der altså også fjernet en potentiel strafafgift for uoriginalitet på mellem 60-100.000 kr. per køretøj.  
 
Motorhistorisk Samråd udsendte en pressemeddelelse fredag d. 4/12, på samme tid som Regeringen lagde sin Bilpakke frem for offentligheden. Vi må erkende at vores pressemeddelelse godt kunne have været tydeligere i sine informationer og sit budskab, der alene var baseret på de første få minutters gennemgang af aftaleteksten. Nu har vi haft god tid til både at læse os igennem og regne eksempler igennem, og vi vurderer at det ser rigtig godt ud, men der er sandelig også en del mere at arbejde på. Det er vores plan at udkomme med endnu et nyhedsbrev inden jul, hvor vi vil komme ind på andre detaljer i aftalen, og specifikt meget mere om vores fremtidsplaner.      
 
Med venlig hilsen  
Steen Rode-Møller
Formand  
 
og   
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder  
Motorhistorisk Samråd

 

 ———————————————————————————————————————————————

 

 

Nu afskaffes Originalitetskravet!
Pressemeddelelse 4. december 2020
Skatteminister Morten Bødskov, Regeringen og partierne bag den nye aftale om registreringsafgifterne, den såkaldte Bilpakke, har besluttet at afskaffe originalitetskravet helt for alle veterankøretøjer.
I dag fredag den 4. december 2020, kunne Skatteminister Morten Bødskov, på finansministeriets hovedtrappe offentliggøre aftalen omkring Bilpakken. Med budskabet om en grønnere og mere miljøvenlig transportfremtid, følger en tekst der løfter mulighederne for de historiske køretøjer som bevaringsværdig kulturarv.
I aftaleteksten fremgår det at; ”Afskaffelse af originalitetskravet vil medføre, at også køretøjer ældre end 35 år, der er ombygget eller sat i stand med fx nyere uoriginale dele, vil skulle beskattes efter de lempelige afgiftsregler for veterankøretøjer. En afskaffelse af originalitetskravet vil forenkle reglerne betydeligt for borgerne og give flere mulighed for at reparere deres ældre biler uden at komme i konflikt med afgiftsreglerne.”
Brændstoftillægget afskaffes også
Faktisk er originalitetskravet ikke det eneste der afskaffes. Aftalepartierne er også enige om at fjerne det der kaldes brændstoftillægget, det betyder at man ved import af et veterankøretøj alene skal betale registreringsafgift og ikke CO2 tillægget oven i.
For at finansiere to så markante ændringer for veterankøretøjerne har man besluttet at hæve afgiftsgrundlaget. Det vil man gøre ved at hæve det lempelige loft fra 40 pct. til 75 pct. Det vil betyde, at de dyreste og nyeste veterankøretøjer får et højere afgiftsgrundlag, end de ældste og billigste. Det er den helt rigtige løsning set med de motorhistoriske briller.
Sammenhold blandt klubber og organisationer
Der har igennem de seneste 2 år været et massivt pres fra veteran-entusiasterne for at få den her opgave løst. Et fantastisk sammenhold blandt de danske klubber og deres organisationer har vist sit værd. Mange har bidraget, såvel private som foreninger, og det har gjort en forskel. Der er dertil fundet stor velvilje hos både Skatteministeren og hos de folkevalgte til at lytte og til at finde en rigtig god løsning for os.
I Motorhistorisk Samråd ser vi med stor glæde på at det er lykkedes at komme i mål, at få afskaffet ikke bare såkaldte originalitetskrav, men også brændstoftillægget. I årevis har de forskellige skattestyrelsers tolkning af originalitet, været en hæmsko og en risiko ved ejerskabet af historiske køretøjer, man har aldrig kunnet vide sig sikker på om ens eget køretøj nu reelt overholdt den nuværende styrelses nuværende tolkning af lovgivningen. Nu bliver der ryddet op, der er rene linjer og regler der er til at overskue.
Motorhistorisk Samråd vil gerne takke Morten Bødskov for at have holdt sit løfte om at få ryddet op. Endvidere tidligere skatteminister Karsten Lauritzen og Rene Kristensen som for halvandet år siden introducerede ideen på Christiansborg, Kristian Pihl Lorentzen, Brigitte Klintskov Jerkel m.fl. for aktiv medvirken med spørgsmål til ministeren, samt Motorstyrelsens ledelse for en pragmatisk holdning overfor en løsning af den kaotiske situation mht. veterankøretøjer.
Det bliver en god tid vi går i møde med de historiske køretøjer, en tid hvor vi kan arbejde meget mere fokuseret på fortællingen om de historiske køretøjer som vores fælles rullende motorhistorisk kulturarv.
Med venlig hilsen
Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

 

 

 

————————————————————————————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

http://onedrive.live.com/?authkey=%21AEYh9gk6X72THbI&id=6F27D2C324450AD4%211145&cid=6F27D2C324450AD4

 

Sommertræf 2020

 

 

 

Et forrygende sommertræf

 

 

 

 

 

Lørdag den 8 august

 

Det blev et helt forrygende sommertræf i Thy Veteranbil klub lørdag den 8.august. Med mere end 125 køretøjer på udstillingspladsen og et par hundrede nysgerrige gæster overgik træffet alle bestyrelsens forventninger. Træffet kom nemlig meget hurtigt på vingerne, og blev kun bekendtgjort via de sociale medier og klubbens hjemmeside samt en annonce i den lokale ugeavis i Thisted. Alligevel lykkedes det på rekordtid at få samlet så mange køretøjer, at hele udstillingspladsen var helt optaget, da starten gik om formiddagen. Og anført af de to tidligere politibetjente Walther Larsen og Poul Erik Thomsen blev trafikken reguleret og adgangen afstemt, så alle corona regler var overholdt. Det gav desværre lidt ventetid til nogle, som dog heldigvis tog det med et smil, indtil de kunne lukkes ind. Der måtte kun være 100 på pladsen af gangen.

 

Klubben var vært ved lidt til ganen i form af pølser, brød, kaffe, øl og vand, og der blev taget godt fra. 48 kilo røde pølser, 400 pølsebrød og et ukendt antal liter væske gjorde sit til, at de mange deltagere kunne udholde varmetemperaturer, der sneg sig op omkring de 30 grader.

 

Der var stor interesse for at tale med ejerne af de udstillede biler, traktorer, lastbiler, motorcykler og knallerter, så overalt mødte bestyrelsen kun tilfredse medlemmer og gæster. Og ikke mindst blev træffet en stor succes for klubben, idet 17 nye registrerede sig som medlem. Det tegner rigtig godt i en tid, hvor coronaen ellers har skabt problemer for os. Bestyrelsen håber og tror, at vi har en god, fælles fremtid med vore køretøjer og vi opfordrer alle til at tage sig nogle ture ud i de blå i det gode sommervejr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————

 

 

 

Nyhedsbrev fra webmasteren 

 

 

 

13 August 2020

 

Skrevet af Alex Pedersen – webmaster 

 

Der har været meget stille fra min side siden generalforsamlingen. Det mest nødvendige er blevet lavet. Min hustru’s alvorlige nyrekræftsygdom har gjort at jeg har været fuldstændig drænet for energi .  Hendes sygdom ser ud til at være stabil indtil videre. Vi har begge taget imod psykologhjælp og det har været en stor hjælp med alle de tanker man får i hovedet.

 

Efter en veloverstået sommerferie vil jeg prøve at komme op på hesten igen med hensyn til mit erhverv som webmaster for klubben.  Der har været udvist stor forståelse fra bestyrelsens side og stor tak for det. Garagemester Bjørn Kalsen har assisteret mig med at holde hjemmesiden så nogenlunde opdateret.  Bjørn har lovet at hjælpe med det fremover.

 

Jeg har lagt foto’s ind under ” Galleri ” fra sommertræffet i lørdags. Jeg modtager meget gerne flere . Send dem via facebook eller webmaster@thyveteranbil.dk

 

Jeg har redigeret fanerne øverst på siden så det er meget let at finde det man søger.

 

Der er tilføjet 2 nye : Tips & Teknik og Tilmelding til Thy-løbet.   Under Tips & Teknik bliver der lagt nogle af de gode indslag ind fra Preben Bülow  som er bragt i ” Lygten “

 

Fanen tilmelding til Thy-løbet er en forenkling af proceduren vedr tilmelding. Tiden er løbet fra det med tilmelding pr brev. Ved seneste Thy-løb i 2019 fik jeg de fleste tilmeldinger pr mail.  Næste Thy-løb er sommeren 2021.

 

Der har tidligere på året været problemer med indekseringen af hjemmesiden og det gjorde at når man søgte i google på thy veteranbil klub så kom den meget langt nede på oversigten. Dette var en fejl et eller andet sted som vi fik Vizuall til at rette.

 

Den lukkede gruppe på facebook vokser dag for dag. Ugentligt får vi nye anmodninger og der assisterer Bjørn også med at vedligeholde den del.

 

Annonceringen på facebook med sommertræffet slog alle rekorder . Vi nåede ud til over 4000 personer.  Facebook er det nye redskab til at nå ud til så mange som muligt på rekordtid.  Jeg svare ofte på spørgsmål der kommer fra medlemmer via facebook.

 

Siden april , har vi fået 15 nye medlemmer og det er vi rigtig glade for. Vi har desværre også mistet 8 medlemmer pga dødsfald .

 

 

 

 

Fortsat go’ sommer 

 

Alex

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicedirektør Jesper Høgh Bach (yderst til højre) inviterede Motorhistorisk Samråd til en snak om veterankøretøjerne på Færdselsstyrelsens lokalitet i Ribe.

 

Varm velkomst hos Færdselsstyrelsen

Som kort omtalt i sidste nyhedsbrev blev Motorhistorisk Samråd kort før sommerferien inviteret til at mødes med Færdselsstyrelsen til en generel snak om veterankøretøjerne, navnlig i konteksten af en Europæisk typegodkendelsesforordning, man er i færd med at implementere nu også i Danmark.

Forordningen har været opdelt i flere høringer, hvor vi har svaret på dem alle. Men sagskomplekset er så kompliceret, at det ikke har været tydeligt om de historiske køretøjer i det hele taget er omfattet, og om de måske vil være det, hvis der sker ændringer på køretøjet i forhold til originaliteten.

Det var Færdselsstyrelsens vicedirektør Jesper Høgh Bach, der havde inviteret, og her fandt vi både lydhørhed og forståelse for de udfordringer der kan være ved at holde historiske køretøjer på vejene, når reglerne bliver for omstændige og besværlige, især da de i sagens natur primært retter sig mod daglige brugsmotorkøretøjer. Med til mødet som repræsentanter for Færdselsstyrelsen var Kontorchef Kristina Mortensen og Bilsagkyndig Frank Schack Rasmussen.

Færdselsstyrelsen kunne oplyse os om at Folketinget ved lovbehandlingen få dage før dette møde, havde besluttet at fjerne brugte importerede køretøjer og ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringer fra første oplæg til forordningen. Der vil nu blive arbejdet videre med den del hos Færdselsstyrelsen, som forventer at forordningen kan træde i kraft den 1. januar 2022.

Motorhistorisk Samråd kom derpå med en fremstrakt hånd til videre dialog og samarbejde i forhold til netop denne del, som berører os. Vi er glade for at Færdselsstyrelsen gerne hører vores input, og gerne vil invitere os til yderligere møder når Styrelsen snart skal til at se på implementeringen af næste fase af forordningen fra EU.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

 

 

 

 

 

 

Thy veteranbil klub indbyder alle med et veterankøretøj til sommertræf  

 

Efter tre måneders dvale er der nu atter liv i de lokale veterankøretøjer. Nu skal de gamle knallerter, motorcykler, scootere, traktorer, person- og varebiler samt busser og lastbiler have deres eget Thy-træf.

 

Thy veteranbilklub har derfor indbudt alle med et køretøj, der er mere end 30 år gammelt og dermed har veteranstatus, til et lokalt sommertræf den 8. august på klubbens arealer ved Hejrhøjvej 4 i Thisted. Alt hvad der kan bevæge sig på to eller fire hjul kan udstilles denne dag og det er helt gratis for alle at være med.

 

-Vi vil slå et slag for veterankulturen med håb om, at flere yngre vil møde op og få en snak med ejerne af de gamle køretøjer. Samtidig kan de få et indtryk af vores veteranklub, der har knap 600 medlemmer, fortæller formand Helge Gedebjerg.

 

Han understreger at alle er velkomne. Arrangementet er ikke kun for medlemmer, men for alle, der har interesse i at se og høre om de gamle køretøjer og dermed måske få lyst til at melde sig ind i klubben.

 

Udover et godt kig og en god snak får deltagerne også lidt godt til ganen ved træffet, der starter kl. 10 om formiddagen og slutter kl. 16.

 

 

 

20-7-20

 

Historiske Nummerplader

 

Siden 1. januar 1997 har man kunnet udstyre sin veteranpersonbil eller -MC med historiske nummerplader. Disse nummerplader har samme udseende som nummerpladerne havde da køretøjet var nyt. I starten var det for køretøjer med 1. registreringsdato før 1. april 1958 (1 bogstavsnummerplader) men siden 1. april 2011 har ordningen været udvidet til personbiler og MC registreret før 1. april 1976, hvor de sorte emaljeplader blev afløst af reflekspladerne. Det vil sige 2 bogstavspladerne kom med i ordningen.
Pr. 1. april 2020 udvidedes ordningen igen, så man kan bestille historiske plader til alle køretøjstyper pånær knallert og sidevogn. Til disse nye typer skal man ikke bestille erklæringer, men blot bestille nummerpladen direkte hos Motorstyrelsen på www.skat.dk, via en operatør eller ved et 4 Motorstyrelsens 4 motorcentre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-7-20

 

 

Nyt om veteranbiler.
Som I sikkert ved gik jeg ind i sagen tossede afgifter på veteranbiler. Og nu bliver der nok ballade igen, men vi gør nu tingene på vores egen måde i Nye Borgerlige.

 

For jeg vil gerne rose skatteministeren Morten Bødskov. Ligefra første gang jeg rejste sagen for ham, har han været lydhør og indstillet på at finde en løsning.

 

Derfor blev de nye retningslinier ikke sat i værk. Han vil også gerne have en løsning. Derfor fandt Ministeren og jeg lige tid til et ekstra møde inden sommerferien i en ellers total tætpakket kalender. således at vi forhåbenligt er klar til at få tingene helt på plads lige efter sommerferien.

 

Og til jer med veteranmotorcykler… jeg har ikke glemt jer 🙂

 

Jeg vil også gerne sende en stor tak til alle jer derude, som bidrager med eksempler, ideer og løsninger. Vi lytter til jer, vi hører jer, og vi forsøger at strikke noget brugbart sammen.

 

Tusind tak for jeres opbakning.

 

Lars Boje Mathiesen
Skatteordfører

 

 

 

 

 

“Et lille mirakel i Pontiac ”  indlæg fra medlem Knud Thomsen – Thisted

 

 

 

I marts måned var der en 1929 Pontiac motor til salg på Sjælland til 500,00 kr. Jeg havde søgt en motor

 

i 15 år uden en eneste henvendelse. Jeg købte straks motoren og betalte den, og fik lov at hente den senere.

 

Her i maj var jeg over at hente den,tænkte på vejen  derover at til 500,00 kr. skulle jeg nok ikke stille de

 

store forventninger til den. Motoren var lidt rusten og sad fast. Men der var ikke gravrust nogen steder, så det

 

så ud til at være rimelig let at få den løs. Da jeg kom hjem og undersøgte den nærmere blev jeg mere og mere

 

forbavset, der var ingen slid at se nogen steder at se. Pontiac eksperten Anders Jensen kom forbi.Vi blev hurtig

 

enige om da vi gik den efter alle steder. Boringen passede med det originale, bundkaret var ny med ny bundprop,

 

ventilsæderne så ud som der aldrig havde været ventiler i, ingen tæringer i vandkammeret, alle bolter så helt nye

 

ud det ser ikke ud til at der har været møtrikker på.Ventilstyr er helt uden slidtage. Da side dækslerne kom af så

 

ventilløfterne helt nye ud, det ser ikke ud til at der har været en nøgle på juster møtrikener. Da ventilløfterne blev

 

afmonteret kunne man se ind på knastakslen der heller ikke så ud til nogensinde at være brugt, at det måtte være

 

en ny motor.Det er utroligt at en i forvejen meget sjælden motor findes i en ubrugt stand, en gammel ny motor hvor

 

der aldrig har været vand og olie i og aldrig været startet, et lille mirakkel at få sådan en motor.

 

Knud Thomsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forrygende sommertræf

Lørdag den 8 august

Det blev et helt forrygende sommertræf i Thy Veteranbil klub lørdag den 8.august. Med mere end 125 køretøjer på udstillingspladsen og et par hundrede nysgerrige gæster overgik træffet alle bestyrelsens forventninger. Træffet kom nemlig meget hurtigt på vingerne, og blev kun bekendtgjort via de sociale medier og klubbens hjemmeside samt en annonce i den lokale ugeavis i Thisted. Alligevel lykkedes det på rekordtid at få samlet så mange køretøjer, at hele udstillingspladsen var helt optaget, da starten gik om formiddagen. Og anført af de to tidligere politibetjente Walther Larsen og Poul Erik Thomsen blev trafikken reguleret og adgangen afstemt, så alle corona regler var overholdt. Det gav desværre lidt ventetid til nogle, som dog heldigvis tog det med et smil, indtil de kunne lukkes ind. Der måtte kun være 100 på pladsen af gangen.

Klubben var vært ved lidt til ganen i form af pølser, brød, kaffe, øl og vand, og der blev taget godt fra. 48 kilo røde pølser, 400 pølsebrød og et ukendt antal liter væske gjorde sit til, at de mange deltagere kunne udholde varmetemperaturer, der sneg sig op omkring de 30 grader.

Der var stor interesse for at tale med ejerne af de udstillede biler, traktorer, lastbiler, motorcykler og knallerter, så overalt mødte bestyrelsen kun tilfredse medlemmer og gæster. Og ikke mindst blev træffet en stor succes for klubben, idet 17 nye registrerede sig som medlem. Det tegner rigtig godt i en tid, hvor coronaen ellers har skabt problemer for os. Bestyrelsen hå

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————

Nyhedsbrev fra webmasteren 

13 August 2020

Skrevet af Alex Pedersen – webmaster 

Der har været meget stille fra min side siden generalforsamlingen. Det mest nødvendige er blevet lavet. Min hustru’s alvorlige nyrekræftsygdom har gjort at jeg har været fuldstændig drænet for energi .  Hendes sygdom ser ud til at være stabil indtil videre. Vi har begge taget imod psykologhjælp og det har været en stor hjælp med alle de tanker man får i hovedet.

Efter en veloverstået sommerferie vil jeg prøve at komme op på hesten igen med hensyn til mit erhverv som webmaster for klubben.  Der har været udvist stor forståelse fra bestyrelsens side og stor tak for det. Garagemester Bjørn Kalsen har assisteret mig med at holde hjemmesiden så nogenlunde opdateret.  Bjørn har lovet at hjælpe med det fremover.

Jeg har lagt foto’s ind under ” Galleri ” fra sommertræffet i lørdags. Jeg modtager meget gerne flere . Send dem via facebook eller webmaster@thyveteranbil.dk

Jeg har redigeret fanerne øverst på siden så det er meget let at finde det man søger.

Der er tilføjet 2 nye : Tips & Teknik og Tilmelding til Thy-løbet.   Under Tips & Teknik bliver der lagt nogle af de gode indslag ind fra Preben Bülow  som er bragt i ” Lygten “

Fanen tilmelding til Thy-løbet er en forenkling af proceduren vedr tilmelding. Tiden er løbet fra det med tilmelding pr brev. Ved seneste Thy-løb i 2019 fik jeg de fleste tilmeldinger pr mail.  Næste Thy-løb er sommeren 2021.

Der har tidligere på året været problemer med indekseringen af hjemmesiden og det gjorde at når man søgte i google på thy veteranbil klub så kom den meget langt nede på oversigten. Dette var en fejl et eller andet sted som vi fik Vizuall til at rette.

Den lukkede gruppe på facebook vokser dag for dag. Ugentligt får vi nye anmodninger og der assisterer Bjørn også med at vedligeholde den del.

Annonceringen på facebook med sommertræffet slog alle rekorder . Vi nåede ud til over 4000 personer.  Facebook er det nye redskab til at nå ud til så mange som muligt på rekordtid.  Jeg svare ofte på spørgsmål der kommer fra medlemmer via facebook.

Siden april , har vi fået 15 nye medlemmer og det er vi rigtig glade for. Vi har desværre også mistet 8 medlemmer pga dødsfald .

 

Fortsat go’ sommer 

Alex

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Vicedirektør Jesper Høgh Bach (yderst til højre) inviterede Motorhistorisk Samråd til en snak om veterankøretøjerne på Færdselsstyrelsens lokalitet i Ribe.

Varm velkomst hos Færdselsstyrelsen

Som kort omtalt i sidste nyhedsbrev blev Motorhistorisk Samråd kort før sommerferien inviteret til at mødes med Færdselsstyrelsen til en generel snak om veterankøretøjerne, navnlig i konteksten af en Europæisk typegodkendelsesforordning, man er i færd med at implementere nu også i Danmark.

Forordningen har været opdelt i flere høringer, hvor vi har svaret på dem alle. Men sagskomplekset er så kompliceret, at det ikke har været tydeligt om de historiske køretøjer i det hele taget er omfattet, og om de måske vil være det, hvis der sker ændringer på køretøjet i forhold til originaliteten.

Det var Færdselsstyrelsens vicedirektør Jesper Høgh Bach, der havde inviteret, og her fandt vi både lydhørhed og forståelse for de udfordringer der kan være ved at holde historiske køretøjer på vejene, når reglerne bliver for omstændige og besværlige, især da de i sagens natur primært retter sig mod daglige brugsmotorkøretøjer. Med til mødet som repræsentanter for Færdselsstyrelsen var Kontorchef Kristina Mortensen og Bilsagkyndig Frank Schack Rasmussen.

Færdselsstyrelsen kunne oplyse os om at Folketinget ved lovbehandlingen få dage før dette møde, havde besluttet at fjerne brugte importerede køretøjer og ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringer fra første oplæg til forordningen. Der vil nu blive arbejdet videre med den del hos Færdselsstyrelsen, som forventer at forordningen kan træde i kraft den 1. januar 2022.

Motorhistorisk Samråd kom derpå med en fremstrakt hånd til videre dialog og samarbejde i forhold til netop denne del, som berører os. Vi er glade for at Færdselsstyrelsen gerne hører vores input, og gerne vil invitere os til yderligere møder når Styrelsen snart skal til at se på implementeringen af næste fase af forordningen fra EU.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

 

Thy veteranbil klub indbyder alle med et veterankøretøj til sommertræf  

Efter tre måneders dvale er der nu atter liv i de lokale veterankøretøjer. Nu skal de gamle knallerter, motorcykler, scootere, traktorer, person- og varebiler samt busser og lastbiler have deres eget Thy-træf.

Thy veteranbilklub har derfor indbudt alle med et køretøj, der er mere end 30 år gammelt og dermed har veteranstatus, til et lokalt sommertræf den 8. august på klubbens arealer ved Hejrhøjvej 4 i Thisted. Alt hvad der kan bevæge sig på to eller fire hjul kan udstilles denne dag og det er helt gratis for alle at være med.

-Vi vil slå et slag for veterankulturen med håb om, at flere yngre vil møde op og få en snak med ejerne af de gamle køretøjer. Samtidig kan de få et indtryk af vores veteranklub, der har knap 600 medlemmer, fortæller formand Helge Gedebjerg.

Han understreger at alle er velkomne. Arrangementet er ikke kun for medlemmer, men for alle, der har interesse i at se og høre om de gamle køretøjer og dermed måske få lyst til at melde sig ind i klubben.

Udover et godt kig og en god snak får deltagerne også lidt godt til ganen ved træffet, der starter kl. 10 om formiddagen og slutter kl. 16.

20-7-20

Historiske Nummerplader

Siden 1. januar 1997 har man kunnet udstyre sin veteranpersonbil eller -MC med historiske nummerplader. Disse nummerplader har samme udseende som nummerpladerne havde da køretøjet var nyt. I starten var det for køretøjer med 1. registreringsdato før 1. april 1958 (1 bogstavsnummerplader) men siden 1. april 2011 har ordningen været udvidet til personbiler og MC registreret før 1. april 1976, hvor de sorte emaljeplader blev afløst af reflekspladerne. Det vil sige 2 bogstavspladerne kom med i ordningen.
Pr. 1. april 2020 udvidedes ordningen igen, så man kan bestille historiske plader til alle køretøjstyper pånær knallert og sidevogn. Til disse nye typer skal man ikke bestille erklæringer, men blot bestille nummerpladen direkte hos Motorstyrelsen på www.skat.dk, via en operatør eller ved et 4 Motorstyrelsens 4 motorcentre.

20-7-20

Nyt om veteranbiler.
Som I sikkert ved gik jeg ind i sagen tossede afgifter på veteranbiler. Og nu bliver der nok ballade igen, men vi gør nu tingene på vores egen måde i Nye Borgerlige.
For jeg vil gerne rose skatteministeren Morten Bødskov. Ligefra første gang jeg rejste sagen for ham, har han været lydhør og indstillet på at finde en løsning.
Derfor blev de nye retningslinier ikke sat i værk. Han vil også gerne have en løsning. Derfor fandt Ministeren og jeg lige tid til et ekstra møde inden sommerferien i en ellers total tætpakket kalender. således at vi forhåbenligt er klar til at få tingene helt på plads lige efter sommerferien.
Og til jer med veteranmotorcykler… jeg har ikke glemt jer 🙂
Jeg vil også gerne sende en stor tak til alle jer derude, som bidrager med eksempler, ideer og løsninger. Vi lytter til jer, vi hører jer, og vi forsøger at strikke noget brugbart sammen.
Tusind tak for jeres opbakning.
Lars Boje Mathiesen
Skatteordfører

“Et lille mirakel i Pontiac ”  indlæg fra medlem Knud Thomsen – Thisted

 

I marts måned var der en 1929 Pontiac motor til salg på Sjælland til 500,00 kr. Jeg havde søgt en motor

i 15 år uden en eneste henvendelse. Jeg købte straks motoren og betalte den, og fik lov at hente den senere.

Her i maj var jeg over at hente den,tænkte på vejen  derover at til 500,00 kr. skulle jeg nok ikke stille de

store forventninger til den. Motoren var lidt rusten og sad fast. Men der var ikke gravrust nogen steder, så det

så ud til at være rimelig let at få den løs. Da jeg kom hjem og undersøgte den nærmere blev jeg mere og mere

forbavset, der var ingen slid at se nogen steder at se. Pontiac eksperten Anders Jensen kom forbi.Vi blev hurtig

enige om da vi gik den efter alle steder. Boringen passede med det originale, bundkaret var ny med ny bundprop,

ventilsæderne så ud som der aldrig havde været ventiler i, ingen tæringer i vandkammeret, alle bolter så helt nye

ud det ser ikke ud til at der har været møtrikker på.Ventilstyr er helt uden slidtage. Da side dækslerne kom af så

ventilløfterne helt nye ud, det ser ikke ud til at der har været en nøgle på juster møtrikener. Da ventilløfterne blev

afmonteret kunne man se ind på knastakslen der heller ikke så ud til nogensinde at være brugt, at det måtte være

en ny motor.Det er utroligt at en i forvejen meget sjælden motor findes i en ubrugt stand, en gammel ny motor hvor

der aldrig har været vand og olie i og aldrig været startet, et lille mirakkel at få sådan en motor.

Knud Thomsen

 

 

Et forrygende sommertræf

Lørdag den 8 august

Det blev et helt forrygende sommertræf i Thy Veteranbil klub lørdag den 8.august. Med mere end 125 køretøjer på udstillingspladsen og et par hundrede nysgerrige gæster overgik træffet alle bestyrelsens forventninger. Træffet kom nemlig meget hurtigt på vingerne, og blev kun bekendtgjort via de sociale medier og klubbens hjemmeside samt en annonce i den lokale ugeavis i Thisted. Alligevel lykkedes det på rekordtid at få samlet så mange køretøjer, at hele udstillingspladsen var helt optaget, da starten gik om formiddagen. Og anført af de to tidligere politibetjente Walther Larsen og Poul Erik Thomsen blev trafikken reguleret og adgangen afstemt, så alle corona regler var overholdt. Det gav desværre lidt ventetid til nogle, som dog heldigvis tog det med et smil, indtil de kunne lukkes ind. Der måtte kun være 100 på pladsen af gangen.

Klubben var vært ved lidt til ganen i form af pølser, brød, kaffe, øl og vand, og der blev taget godt fra. 48 kilo røde pølser, 400 pølsebrød og et ukendt antal liter væske gjorde sit til, at de mange deltagere kunne udholde varmetemperaturer, der sneg sig op omkring de 30 grader.

Der var stor interesse for at tale med ejerne af de udstillede biler, traktorer, lastbiler, motorcykler og knallerter, så overalt mødte bestyrelsen kun tilfredse medlemmer og gæster. Og ikke mindst blev træffet en stor succes for klubben, idet 17 nye registrerede sig som medlem. Det tegner rigtig godt i en tid, hvor coronaen ellers har skabt problemer for os. Bestyrelsen håber og tror, at vi har en god, fælles fremtid med vore køretøjer og vi opfordrer alle til at tage sig nogle ture ud i de blå i det gode sommervejr.  

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————

Nyhedsbrev fra webmasteren 

13 August 2020

Skrevet af Alex Pedersen – webmaster 

Der har været meget stille fra min side siden generalforsamlingen. Det mest nødvendige er blevet lavet. Min hustru’s alvorlige nyrekræftsygdom har gjort at jeg har været fuldstændig drænet for energi .  Hendes sygdom ser ud til at være stabil indtil videre. Vi har begge taget imod psykologhjælp og det har været en stor hjælp med alle de tanker man får i hovedet.

Efter en veloverstået sommerferie vil jeg prøve at komme op på hesten igen med hensyn til mit erhverv som webmaster for klubben.  Der har været udvist stor forståelse fra bestyrelsens side og stor tak for det. Garagemester Bjørn Kalsen har assisteret mig med at holde hjemmesiden så nogenlunde opdateret.  Bjørn har lovet at hjælpe med det fremover.

Jeg har lagt foto’s ind under ” Galleri ” fra sommertræffet i lørdags. Jeg modtager meget gerne flere . Send dem via facebook eller webmaster@thyveteranbil.dk

Jeg har redigeret fanerne øverst på siden så det er meget let at finde det man søger.

Der er tilføjet 2 nye : Tips & Teknik og Tilmelding til Thy-løbet.   Under Tips & Teknik bliver der lagt nogle af de gode indslag ind fra Preben Bülow  som er bragt i ” Lygten “

Fanen tilmelding til Thy-løbet er en forenkling af proceduren vedr tilmelding. Tiden er løbet fra det med tilmelding pr brev. Ved seneste Thy-løb i 2019 fik jeg de fleste tilmeldinger pr mail.  Næste Thy-løb er sommeren 2021.

Der har tidligere på året været problemer med indekseringen af hjemmesiden og det gjorde at når man søgte i google på thy veteranbil klub så kom den meget langt nede på oversigten. Dette var en fejl et eller andet sted som vi fik Vizuall til at rette.

Den lukkede gruppe på facebook vokser dag for dag. Ugentligt får vi nye anmodninger og der assisterer Bjørn også med at vedligeholde den del.

Annonceringen på facebook med sommertræffet slog alle rekorder . Vi nåede ud til over 4000 personer.  Facebook er det nye redskab til at nå ud til så mange som muligt på rekordtid.  Jeg svare ofte på spørgsmål der kommer fra medlemmer via facebook.

Siden april , har vi fået 15 nye medlemmer og det er vi rigtig glade for. Vi har desværre også mistet 8 medlemmer pga dødsfald .

 

Fortsat go’ sommer 

Alex

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Vicedirektør Jesper Høgh Bach (yderst til højre) inviterede Motorhistorisk Samråd til en snak om veterankøretøjerne på Færdselsstyrelsens lokalitet i Ribe.

Varm velkomst hos Færdselsstyrelsen

Som kort omtalt i sidste nyhedsbrev blev Motorhistorisk Samråd kort før sommerferien inviteret til at mødes med Færdselsstyrelsen til en generel snak om veterankøretøjerne, navnlig i konteksten af en Europæisk typegodkendelsesforordning, man er i færd med at implementere nu også i Danmark.

Forordningen har været opdelt i flere høringer, hvor vi har svaret på dem alle. Men sagskomplekset er så kompliceret, at det ikke har været tydeligt om de historiske køretøjer i det hele taget er omfattet, og om de måske vil være det, hvis der sker ændringer på køretøjet i forhold til originaliteten.

Det var Færdselsstyrelsens vicedirektør Jesper Høgh Bach, der havde inviteret, og her fandt vi både lydhørhed og forståelse for de udfordringer der kan være ved at holde historiske køretøjer på vejene, når reglerne bliver for omstændige og besværlige, især da de i sagens natur primært retter sig mod daglige brugsmotorkøretøjer. Med til mødet som repræsentanter for Færdselsstyrelsen var Kontorchef Kristina Mortensen og Bilsagkyndig Frank Schack Rasmussen.

Færdselsstyrelsen kunne oplyse os om at Folketinget ved lovbehandlingen få dage før dette møde, havde besluttet at fjerne brugte importerede køretøjer og ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringer fra første oplæg til forordningen. Der vil nu blive arbejdet videre med den del hos Færdselsstyrelsen, som forventer at forordningen kan træde i kraft den 1. januar 2022.

Motorhistorisk Samråd kom derpå med en fremstrakt hånd til videre dialog og samarbejde i forhold til netop denne del, som berører os. Vi er glade for at Færdselsstyrelsen gerne hører vores input, og gerne vil invitere os til yderligere møder når Styrelsen snart skal til at se på implementeringen af næste fase af forordningen fra EU.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

 

Thy veteranbil klub indbyder alle med et veterankøretøj til sommertræf  

Efter tre måneders dvale er der nu atter liv i de lokale veterankøretøjer. Nu skal de gamle knallerter, motorcykler, scootere, traktorer, person- og varebiler samt busser og lastbiler have deres eget Thy-træf.

Thy veteranbilklub har derfor indbudt alle med et køretøj, der er mere end 30 år gammelt og dermed har veteranstatus, til et lokalt sommertræf den 8. august på klubbens arealer ved Hejrhøjvej 4 i Thisted. Alt hvad der kan bevæge sig på to eller fire hjul kan udstilles denne dag og det er helt gratis for alle at være med.

-Vi vil slå et slag for veterankulturen med håb om, at flere yngre vil møde op og få en snak med ejerne af de gamle køretøjer. Samtidig kan de få et indtryk af vores veteranklub, der har knap 600 medlemmer, fortæller formand Helge Gedebjerg.

Han understreger at alle er velkomne. Arrangementet er ikke kun for medlemmer, men for alle, der har interesse i at se og høre om de gamle køretøjer og dermed måske få lyst til at melde sig ind i klubben.

Udover et godt kig og en god snak får deltagerne også lidt godt til ganen ved træffet, der starter kl. 10 om formiddagen og slutter kl. 16.

20-7-20

Historiske Nummerplader

Siden 1. januar 1997 har man kunnet udstyre sin veteranpersonbil eller -MC med historiske nummerplader. Disse nummerplader har samme udseende som nummerpladerne havde da køretøjet var nyt. I starten var det for køretøjer med 1. registreringsdato før 1. april 1958 (1 bogstavsnummerplader) men siden 1. april 2011 har ordningen været udvidet til personbiler og MC registreret før 1. april 1976, hvor de sorte emaljeplader blev afløst af reflekspladerne. Det vil sige 2 bogstavspladerne kom med i ordningen.
Pr. 1. april 2020 udvidedes ordningen igen, så man kan bestille historiske plader til alle køretøjstyper pånær knallert og sidevogn. Til disse nye typer skal man ikke bestille erklæringer, men blot bestille nummerpladen direkte hos Motorstyrelsen på www.skat.dk, via en operatør eller ved et 4 Motorstyrelsens 4 motorcentre.

20-7-20

Nyt om veteranbiler.
Som I sikkert ved gik jeg ind i sagen tossede afgifter på veteranbiler. Og nu bliver der nok ballade igen, men vi gør nu tingene på vores egen måde i Nye Borgerlige.
For jeg vil gerne rose skatteministeren Morten Bødskov. Ligefra første gang jeg rejste sagen for ham, har han været lydhør og indstillet på at finde en løsning.
Derfor blev de nye retningslinier ikke sat i værk. Han vil også gerne have en løsning. Derfor fandt Ministeren og jeg lige tid til et ekstra møde inden sommerferien i en ellers total tætpakket kalender. således at vi forhåbenligt er klar til at få tingene helt på plads lige efter sommerferien.
Og til jer med veteranmotorcykler… jeg har ikke glemt jer 🙂
Jeg vil også gerne sende en stor tak til alle jer derude, som bidrager med eksempler, ideer og løsninger. Vi lytter til jer, vi hører jer, og vi forsøger at strikke noget brugbart sammen.
Tusind tak for jeres opbakning.
Lars Boje Mathiesen
Skatteordfører

“Et lille mirakel i Pontiac ”  indlæg fra medlem Knud Thomsen – Thisted

 

I marts måned var der en 1929 Pontiac motor til salg på Sjælland til 500,00 kr. Jeg havde søgt en motor

i 15 år uden en eneste henvendelse. Jeg købte straks motoren og betalte den, og fik lov at hente den senere.

Her i maj var jeg over at hente den,tænkte på vejen  derover at til 500,00 kr. skulle jeg nok ikke stille de

store forventninger til den. Motoren var lidt rusten og sad fast. Men der var ikke gravrust nogen steder, så det

så ud til at være rimelig let at få den løs. Da jeg kom hjem og undersøgte den nærmere blev jeg mere og mere

forbavset, der var ingen slid at se nogen steder at se. Pontiac eksperten Anders Jensen kom forbi.Vi blev hurtig

enige om da vi gik den efter alle steder. Boringen passede med det originale, bundkaret var ny med ny bundprop,

ventilsæderne så ud som der aldrig havde været ventiler i, ingen tæringer i vandkammeret, alle bolter så helt nye

ud det ser ikke ud til at der har været møtrikker på.Ventilstyr er helt uden slidtage. Da side dækslerne kom af så

ventilløfterne helt nye ud, det ser ikke ud til at der har været en nøgle på juster møtrikener. Da ventilløfterne blev

afmonteret kunne man se ind på knastakslen der heller ikke så ud til nogensinde at være brugt, at det måtte være

en ny motor.Det er utroligt at en i forvejen meget sjælden motor findes i en ubrugt stand, en gammel ny motor hvor

der aldrig har været vand og olie i og aldrig været startet, et lille mirakkel at få sådan en motor.

Knud Thomsen

 

 

Overskud 50 pct. større end ventet

Kontingent uændret 300 kr. for hele året

 

Tekst og foto: Erik Bisgaard

 

Det blev en meget rolig generalforsamling i Thy veteranbilklub, da ca. 100 medlemmer mødte op til debat med efterfølgende smørrebrød i klublokalerne på Hejrhøjvej.

Efter at Erik Oddershede, Thisted, var valgt som ordstyrer, aflagde formand Helge Gedebjerg bestyrelsens beretning over året, der er gået. Beretningen, som er placeret andet sted i bladet, blev godkendt med akklamation.

Det samme skete med regnskabet, der udviste et overskud på driften på 15.600 kr. Det var 50 pct. mere end budgetteret, så der var udbredt tilfredshed med årets drift. Overskuddet er opnået, selvom der har været store udgifter til anlæg og vedligehold ved klubhuset på samlet 65.346 kr. til bl.a. grusning og en ny, opmuret ringmur ud mod Hejrhøjvej. Der er solgt en del reservedele til samlere af bl.a. Volvo biler for 5784 kr. og Thyløbet gav et overskud på 9205 kr. Til gengæld var medlemskontingentet 10.000 kr. under det budgetterede, og klubben må som de fleste andre i landet imødese et svagt faldende medlemstal. Der er nu knap 600 medlemmer.

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet. Niels Jørn Agerbo mente, at klubben var lovet en fast rente på 4 pct. i Sparekassen Thy på klubbens garantbeviser på 200.000 kr. Formand Helge Gedebjerg svarede, at de 3 pct. er den aktuelle sats og den gælder for alle indehavere af garantbeviser. Hvis der fra bestyrelsen tidligere har været lovet en fast rente på 4 pct. er det en beklagelig fejl, mente formanden.

Fra anden side lød der opfordring til en tydeligere markering af betaling for lån af sandblæseren. Alt for mange undlader at putte penge i kassen, så blæseren giver et driftsunderskud, pointerede Helge Gedebjerg.

Ved valg til bestyrelsen genvalgtes sekretær Erik Bisgaard, der ellers ikke ønskede genvalg, men da næstformand Alex Pedersen bad om at udtræde på grund af sygdom i den nærmeste familie, tilbød Erik Bisgaard at fortsætte – og blev valgt. Desuden nyvalgtes Chris Johansen, der var suppleant til bestyrelsen og som ny suppleant for ham nyvalgtes Rasmus Bech, Aaes. Walther Larsen og Erik Jacobsen genvalgtes som revisorer med Poul Erik Thomsen som suppleant..

Der var til generalforsamlingen – hvor der for første gang blev benyttet teleslyngeanlæg –indkommet et enkelt forslag fra bestyrelsen om en tilføjelse til vedtægterne, så det tydeliggøres, at generalforsamlingen – og ikke bestyrelsen – er klubbens øverste myndighed, og dette forslag blev vedtaget med de nødvendige to trediedeles flertal.

Under ”eventuelt” blev der fremsat ønske om, at årets sidste køredag afvikles i dagtimerne på en lørdag eller søndag, så flere kan komme med. Hvis der køres en mandag aften som normalt, bliver det for mørkt før vi når hjem, lød det, og forslaget vil blive drøftet i bestyrelsen. Der blev også efterlyst bedre information på hjemmesiden omkring kontingentbetalingen, som i år vil ske efter samme mønster som sidste år via mobile pay eller via bankoverførsel eller ved personligt fremmøde i klubhuset ved mandagsmøderne. Endelig blev det oplyst, at Skov og Naturstyrelsen i april vil plante en ny løvskov bag klubhuset med stier, så der kan vandres i det grønne.

Slutteligt efterlyste ordstyrer Erik Oddershede medlemmer, der ville skrive i Lygten. Bladet skal have nedsat en redaktionsgruppe, der bidrager med artikler og ideer og der skal udpeges en ny redaktør. Det er afgørende, at nogle tilbyder sig, hvis vi skal bevare et pænt klubblad, understregede han. Han benyttede også lejligheden til at mindes afdøde Alfred Steffensen, der gjorde livet til en fest. Alfred var klubbens hus-musiker og sagde aldrig nej til at underholde på harmonika og violin.

 

Fotos

Traditionen med pålægsbuffet blev brudt i år. Der var købt smørrebrød i lange baner til de godt og vel 100 medlemmer, der mødte op

 

Som altid fuldt hus til klubbens generalforsamling

Formandsberetning generalforsamlingen 2020

FORMANDSBERETNING 2019 – den 17. FEBRUAR 2020

Bestyrelsen er siden sidste generalforsamling bekendt med at 4 af klubbens medlemmer er gået bort: Ole Pedersen, John Elsberg, Aage Svankjær og                                                             

Alfred Steffensen.

Jeg beder forsamlingen rejse sig og mindes de afdøde med 1 minuts stilhed.

 

2019 har også været et godt år for klubben, både økonomisk og især aktivitetsmæssigt. Medlemstallet er i øjeblikket 592 og vi oplever nu en medlemstilbagegang på linje med andre klubber i Danmark.                          

Klubbens aktiviteter 2019:

Mandag 4. marts         Svend Heiselberg fortalte om sit liv som politiker.

Mandag 1. april            Havde besøg af Ib Lynge, mobilsamler af mrk. MG

                                          rekord biler og racerbiler.

 

Lørdag 6. april                Bustur til Fredericia stumpemarked – udsolgt

Mandag 6. maj               Sæsonens første køretur fra klubhuset. Klubben var vært ved

                                          Kaffe og brød efter turen.

Mandag 20. maj            Motorcykel, knallert og scootertur i det skønne Thy og efterfølgende kaffe i klubhuset.                                            

Søndag 9. juni                 Pinsetur med brunch på Feggesund kro – derefter køretur

                                             ad de små veje på Mors.

Søndag 16. juni              Det traditionelle Thyløb blev afviklet i strålende sommervejr

med mange gode konkurrencer og afslutning frokost på       Klim Bjerge

Mandag 24. juni            Besøg hos Hans Jørgen Christensen i Skinnerup.

Mandag 1. juli                Under broen i Sallingsund til træf sammen med andre ejere                                        af veterankøretøjer. Vi hyggede et par timer med medbragt                                       kaffe.

Mandag 5. august         Afgang mod Thyholm, hvor vi besøger samleren Tage Christensen, der har en omfattende samling af køretøjer og traktorer m.v.                             

Mandag 13. august       Træf for motorcykler og knallerter – åbent for alle. 

                                          Kaffe og kage.                                    

Søndag 1. september   Kaffe på Bulbjerg – derefter ad små veje til Vesløs Kro, hvor vi spiser middag og med mulighed for at kigge på kunst i det tilstødende atelier. Stor tilslutning her sidst på køresæsonen.                                      

Mandag 10. sept.          Traktor, lastbil og bustræf. Arrangementet var gratis og åbent for alle.

Mandag 7. oktober       Firmabesøg Sparekassen Thy med orientering om lånemuligheder og historien om det lokale pengeinstitut.

Mandag 14. oktober    Sæsonens sidste køretur ud i det blå og pølser, øl, vand og kaffe i klubhuset.

Mandag 4. november Preben Jørgensen, tidligere lastbilchauffør fortæller om sin tur på 14077 km fra Danmark og til den kinesiske mur og retur.

Mandag 2. december   Julebanko med gløgg, æbleskiver og kaffe i klubhuset.

 

Tak til alle, der deltager i klubbens liv både rent praktisk og socialt, og som gør klubben til et hyggeligt og sjovt sted at mødes. De forskellige udvalg, webmaster, redaktør, sponsorer, annoncører. Tak til pigerne, der hjælper med afvikling af de forskellige arrangementer. Sidst men ikke mindst tak til medlemmerne for deres store opbakning.

Foråret er på vej, køretøjerne køres af garage og klargøres til en god køresommer.

Tips og teknik

Af Preben Bülow 

Skal jeg vælge elektronisk tænding – eller beholde mine platiner og kondensator?

En af de ting, der for mange veteranbilejere kan give anledning til problemer er tændingssystemet. En del har med stor glæde valgt at skifte de gamle platiner og kondensator ud med en elektronisk enhed som Lumenition, Acuuspark eller lignende. Andre derimod har valgt at beholde platiner og kondensator og kører stort set uden problemer. Platinerne har dog den egenskab, at de med tiden skal justeres for at tændingstidspunktet forbliver korrekt. Både platiner og kondensator er sliddele, der bør skiftes efter behov.

Elektronisk tænding

Fordelen ved den elektroniske løsning er, at når det først er monteret og justeret korrekt, så skal man ikke længere justere på tændingen med jævne mellemrum. Vær dog meget opmærksom på, at man ikke bare kan udskifte sine platiner og kondensator med en elektronisk enhed uden at interessere sig for resten af tændingssystemet. Monteres den elektroniske enhed sammen med defekte strømfordelerledninger, defekt strømfordelerdæksel eller en tændspole, der enten er defekt eller ikke egnet til elektronisk tænding, så vil den elektroniske enhed som regel få en meget kort levetid. Er du i tvivl om, om din tændspole, fordelerledninger og dæksel er i orden og om de passer sammen med den elektroniske enhed du har set på, så køb det hos den samme forhandler. Køb den bedste kvalitet og se ikke kun på prisen.  Købes der god kvalitet, så er det ikke nødvendigt at skifte tændingsdele igen og igen efter kun få kørte kilometre. 

Dog skal det bemærkes, at hvis bilens motor brænder lidt olie, så har tændrørene væsentlig kortere levetid, og  du skal derfor ikke være fedtet med fire nye tændrør en gang eller to i sæsonen.

Inden den elektroniske enhed købes, så skal man have styr på, om bilen kører med plus eller minus til stel. Enheden bestilles i forhold til dette, og kan normalt ikke tåle at der byttes om. Jeg kører stadig selv med platiner og kondensator og synes det fungerer fint. Jeg husker tilbage på alle de år, hvor bilerne kun havde gammeldags strømfordeler med platiner og hvor bilerne blev brugt hver dag frem og tilbage til arbejde – næsten altid uden problemer.

Husk korrekt tændingstidspunkt!

Både med elektronisk tænding og med platiner er et rigtigt tændingstidspunkt helt afgørende for både ydeevne og også for, om motoren kan holde. Tænder motoren for tidligt belaster det lejerne og der kommer tændingsbanken. Tænder motoren derimod for sent, vil den blive unødig varm og der kan let opstå skader på cylindre og stempler.

Tændingstidspunktet justeres bedst med en tændingspistol.  Mindre nøjagtigt bliver det, hvis strømfordeleren  drejes efter gehør indtil man er tilfreds med motorlyden.

.

Foto’s fra årets Thy-løb 2019

 

 

DCIM100MEDIAMAX_0099.JPG

DCIM100MEDIAMAX_0030.JPG