Preben Dahlgaard ny
redaktør på Lygten

Lærer Preben Dahlgaard, Thisted, afløser Erik Bisgaard som redaktør af vort klubblad

Thy Veteranbilklubs lokaler ligger på min gårute, når jeg en gang imellem tager turen om ad
Tingstrup og op omkring Hejrhøj. Jeg har aldrig tænkt den tanke, at jeg skulle få et nærmere
forhold til den klub endsige veteranbiler, da jeg er udstyret med 10 tommelfingre, når det drejer
sig om mekanik. Til gengæld vil jeg gerne lade mine fingre danse hen over tastaturet, når jeg skal
beskrive et møde med spændende mennesker, jeg møder på min vej.
Gennem 7 år har jeg været redaktør af Snedstedbladet, hvor jeg har bidraget med artikler om mennesker med rødder i
Snedsted. Min dansklærer baggrund kommer mig til gavn i den forbindelse, fordi mine ord
pludselig giver værdi til læserne, der med stor interesse læser om personer, de på en eller anden
måde har en relation til eller identificerer sig med.
Det håber jeg også at kunne bidrage lidt med som ny redaktør af “Lygten”; nemlig menneskene
bag historierne. Hver gang går jeg til opgaven med den dybeste respekt for de personer, der siger
ja til at stille op for at fortælle deres historie. Det er store sko at skulle fylde ud efter min
forgænger, men jeg har aldrig været bange for at tage en udfordring op, så derfor har jeg sagt ja
til denne spændende opgave.
Min dagligdag tilbringer jeg delvist som tysklærer på Skyum Idrætsefterskole. Her synger jeg på
næstsidste vers, idet jeg går på pension i sommeren 2023. Som kulturaktør og -interessent i
Thisted kommune bruger jeg også en del energi og tid på Hanstholm Fyr og som korsanger i
Thisted Provstis Kantori. Privat bor jeg med min kone på Degnevangen i Thisted og finder også tid
til vore 3 børn og 5 børnebørn. Derfor glæder jeg mig rigtigt meget til at møde jer i de spændende liv, I hver især repræsenterer
– med udgangspunkt i jeres fælles interesse omkring Veterankøretøjer, som i sig selv fortæller et
stykke Danmarkshistorie. Den opgave vil jeg efter bedste evne forsøge at formidle.

Karsten Nygaard ny webmaster
36-årig traktorsamler overtager styringen af hjemmesiderne

Karsten Nygaard, 36, er udpeget til klubbens nye webmaster efter at Alex Pedersen er stoppet.
Karsten har i tyve år været en inkarneret samler af veterantraktorer og har endnu sin første traktor i samlingen – en Ferguson 35 fra 1962. Siden er det blevet til en større samling af traktorer i meget varieret størrelse og design, men alle fra tiden, hvor dansk landbrug blev sat på hjul.
Karsten har ikke nogen særlig IT-baggrund, men vil gerne yde en indsats for veteranklubben og har derfor meldt sig under fanerne. Efter en introduktion hos firmaet, der servicerer klubben inden for IT, vil han overtage styringen af klubbens hjemmesider, både den lukkede side på facebook for medlemmer, og den åbne, der er offentligt tilgængelig.

Billedtekst:
Den nye bestyrelsen er fra venstre Gert Bedsted, Fjerritslev, Rasmus Beck, Mollerup, Tommy Jørgensen, Nørhå, Bjørn Kalsen Nielsen, Hillerslev, John Røge, Hovsør og yderst Jens Chr. Johansen, Hjardemål.
Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Jens Chr. Johansen, næstformand Tommy Jørgensen, kasserer Rasmus Beck, sekretær John Røge, garagemester Bjørn K. Nielsen. Suppleant er fortsat Gert Bedsted.
Klubben har desuden fået ny webmaster. Karsten Nygaard, Snedsted, tager over efter Alex Pedersen, og vil blive assisteret af Bjørn K. Nielsen. Desuden er lærer Preben Dahlgaard ansat som ny redaktør af Lygten efter Erik Bisgaard. Se særskilte artikler om Karsten og Preben inde i bladet.

VW Rugbrødet – Et ikon runder 60

VW Rugbrødet – Et ikon runder 60

Den første VW Transporter blev udviklet tilbage i 1947. Ideen til Rugbrødet opstod tilfældigt. Et hold arbejdere ved VW fabrikken i Wolfsburg improviserede efter krigen en ret interimistisk vogn. Dette pragteksemplar blev den afgørende inspiration for den hollandske...

Veteranbilklubben på Facebook

Veteranbilklubben på Facebook

Klubben har fået sin egen side på Facebook, hvor der fra klubbens side bliver delt informationer om aktiviteter og forskelligt andet af interesse. Siden er en offentlig side, - det betyder at alle kan se hvad man skriver og deler, samt at alt kan deles fra siden....

Ny EU-forordning

Ny EU-forordning

Statsmagtens lyst til at kontrollere os i alle henseender – både på arbejdspladsen og privat – rammer nu også veteranklubberne herhjemme. En ny lov er netop trådt i kraft – en persondataforordning – der skal sikre, at tyve får det sværere, hvis de vil tilrane sig...

Klubbens første æresmedlem

Klubbens første æresmedlem

Bestyrelsen har valgt at udnævnte Lars Skadhauge til klubbens første æresmedlem. Lars Skadhauge har i de 10 år som formand, og sideløbende som redaktør levet og åndet for klubben, brugt ufatteligt tid for at alle medlemmer kunne føle sig hjemme og med sit gavmilde...

VW Rugbrødet – Et ikon runder 60

VW Rugbrødet – Et ikon runder 60

Den første VW Transporter blev udviklet tilbage i 1947. Ideen til Rugbrødet opstod tilfældigt. Et hold arbejdere ved VW fabrikken i Wolfsburg improviserede efter krigen en ret interimistisk vogn. Dette pragteksemplar blev den afgørende inspiration for den hollandske...

Veteranbilklubben på Facebook

Veteranbilklubben på Facebook

Klubben har fået sin egen side på Facebook, hvor der fra klubbens side bliver delt informationer om aktiviteter og forskelligt andet af interesse. Siden er en offentlig side, - det betyder at alle kan se hvad man skriver og deler, samt at alt kan deles fra siden....

Ny EU-forordning

Ny EU-forordning

Statsmagtens lyst til at kontrollere os i alle henseender – både på arbejdspladsen og privat – rammer nu også veteranklubberne herhjemme. En ny lov er netop trådt i kraft – en persondataforordning – der skal sikre, at tyve får det sværere, hvis de vil tilrane sig...

Klubbens første æresmedlem

Klubbens første æresmedlem

Bestyrelsen har valgt at udnævnte Lars Skadhauge til klubbens første æresmedlem. Lars Skadhauge har i de 10 år som formand, og sideløbende som redaktør levet og åndet for klubben, brugt ufatteligt tid for at alle medlemmer kunne føle sig hjemme og med sit gavmilde...