Velkommen
til nye medlemmer

Velkommen som nyt medlem.
Dette er et lille skrift, som giver nogle praktiske oplysninger, som vil være nyttige for dig, og som vi håber kan være med til at få dig til at føle dig velkommen i Thy Veteranbil Klub.

Praktiske oplysninger:

Kontingentet er 350 kr. for et helt år. Hvis du vil leje værkstedsplads til restaurering af et veterankøretøj,
skal dette aftales med garagemesteren, og det koster 350 kr. for bil og 175 kr. for MC. pr. måned.
Nøgle til klubhuset kan lånes så længe man har lejet garageplads.

Nøgler kan lånes ved følgende:

Jørgen Larsen MC og Cylinderservice, Hundborgvej 152, 7700 Thisted, tlf. 24475564.
Thy Bilsyn, Leopardvej 32C, 7700 Thisted, tlf. 96184000.

Klubbens historie

Thy Veteranbilklub startede 1966 som Thy Austin og Veteranbil Klub af en flok veteranbilpionerer i laden ved Sennels præstegård.
Klubben lejer senere den gamle grusgrav på Hejrhøjvej 4 af kommunen i 1970 og får det nuværende navn Thy
Veteranbil klub. Der var ingen bygninger på stedet. Det første klubhus blev bygget op næsten uden penge og af genbrugsmaterialer,
brugte fjernvarmerør svejset sammen til spær/stolper, gl. telefonpæle/brugte pandeplader på tag, brugt eternit
på sider/gulv, træstykker med lidt cement. Bygningen var færdig 1971, men uden vand og toilet og mødelokalet bestod af
et lille rum i hjørnet af værkstedet.
Senere blev der tilbygget koldt lager med spær fra gl. minkhal og andet genbrug som fra starten.
Der var 20-30 medlemmer i 1980 og ti år senere i 1990 ca. 100 medlemmer, hvor lokalerne blev renoveret med indvendig
beklædning og isolering, nyt tag, sokkel, gulv mv. blev startet op.
Efter få år kom klubben med i Thisted Bankohal, hvor vi sammen med andre foreninger drev bankospil og derved fik et
overskud til klubbens kasse.
I 1995 var der ca. 300 medlemmer i klubben, og det blev besluttet at bygge eget mødelokale i 1996. Klubben havde da en
formue på 250.000 kr. og et budget for byggeriet på 325.000 kr. ved hjælp af eget arbejde. Byggeriet stod færdig 1997 og
blev billigere end budgetteret, og med penge tjent i byggeperioden undgik vi at optage lån. I de kommende år skete der løbende
forandringer af værksted, lager, museum, (faktisk nyt det hele bortset fra spær).
Indtil 2009 blev grunden på Hejrhøjvej 4 lejet af Thisted kommune, men i 2009 blev den købt for 67.000 kr.
I 2013 blev der påbegyndt tilbygning på ca. 90 m2, som primært skulle bruges til lager, men det bevirkede en total ændring
af lokaleindretningen, så der blev plads til museum, et værksted ekstra og nyt lager. I 2017 udvidedes malerrummet og der
blev etableret toilet til damer.

Klubbens formål og virke

Thy Veteranbil Klub er ikke som navnet antyder kun en klub for ejere af veteranbiler, men også en klub for alle med interesse
for gamle motorcykler, knallerter, motorer, traktorer og lastbiler. Det er ingen betingelse, at man er ejer af et sådant
køretøj for at blive medlem, interessen i sig selv er nok.
Klubben har medlemmer over et meget stort geografisk område, men hovedparten kommer fra Mors, Sydthy, Thisted og
Fjerritslev.
Klubben forsøger at støtte medlemmerne under det store arbejde, det er at få de gamle køretøjer gjort køreklare og at
holde dem kørende.
Klubben står som arrangør af løb, udflugter, hyggeaftner, udstillinger og meget mere og er med til at formidle tilbud om lignende
fra andre klubber ud til medlemmerne.

Klubbladet hedder LYGTEN og udkommer og udsendes til medlemmerne 4 gange årligt, i januar, april, juli og oktober.
I LYGTEN bringes kalender, historier, beretninger, arrangementer, køb/salg mv., og hvis du har stof, som ønskes bragt i
bladet, sendes det til klubbens redaktør.

Klubbens hjemmeside er www.thyveteranbil.dk, og her kan du finde mange nyttige oplysninger om klubben. Hvis du indsender
din mailadr. via formular på hjemmesiden, vil du modtage nyhedsbreve fra klubben.

Klubben har fast klubaften på Hejrhøjvej 4, 7700 Thisted hver mandag aften fra ca. kl. 18.30 til ca. 21.30, og det er ganske
uformelt, hvor vi mødes over en kop kaffe og snakker om vores fælles interesse.

Den første mandag i hver måned bestræber vi os på at have en aktivitet på programmet, i sommermånederne er det køreture,
og om vinteren kan det være film, foredrag eller lignende.
I klubben kan du købe emblemer og kasketter med klublogo.
Hver onsdag kl. 9. mødes en flok efterlønnere og pensionister, og efter en kop kaffe og et stykke franskbrød går man i
værkstedet, hvor man arbejder, enten med hjælp til klubben, byggeri, motorer, oprydning m.v. eller hvis man selv har medbragt
noget, som skal klares.
Klubbens ånd er meget kammeratlig, og man hjælper hinanden med råd og ”fiduser”, og der er en udpræget form for værkstedshumor.
Klubbens værksted kan benyttes til de gamle køretøjer. Der er plads til 3 biler samt 1 MC. Der forefindes lift,
svejseværk, glas/sandblæser og malekabine til mindre emner og meget mere.
Værkstedet kan kun benyttes af klubbens medlemmer, og man aftaler benyttelse med klubbens garagemester. Liften kan
også benyttes, og der hænger en kalender i værkstedet, hvor man skal booke en tid.
Klubben har et reservedelslager, hvor reservedele til egne køretøjer gratis kan afhentes. Det understreges, at det er til brug
i køretøjerne og ikke til eget lager, og det er ikke til køretøjer, som laves til andre eller til køretøjer som laves med salg for
øje.

Klubben ejer en Ford A lastbil. Den blev leveret til Dampmøllen i Thisted som ny den.1. oktober 1930, herefter blev den
brugt af Thisted Brandvæsen til at trække den store stige. Efter en del år i klubben kom den ud at køre i 1997, og har siden
fungeret som klubbil og har fast garageplads på vores museum ved siden af den store gasmotor, som klubben overtog, da
Thisted Gasværk blev nedlagt.
Klubben er medlem af Motorhistorisk Samråd, som er en paraplyorganisation for størstedelen af veteran – og mærkeklubber
i Danmark. Motorhistorisk Samråd forhandler med myndigheder om at forbedre vilkårene for vores hobby. Klubben har
desuden samarbejde med Thisted Forsikring om forsikring af veterankøretøjer.

Klubbens bestyrelse &
nøglepersoner pr. Februar 2024 

Formand                                                                                Kassere og medlems ansvarlig

Mogens lauritsen                                                                  Rasmus Bech

Tlf    60 75 39 11                                                                     Tlf       27 64 21 70

Mail    formand@thyveteranbil.dk                                       Mail    kasserer@thyveteranbil.dk

Næstformand                                                                        Garagemester

Tommy Bjerk Jørgensen                                                         Bjørn Kalsen                            

Tlf    22 62 05 04                                                                     Tlf   40 84 23 01

Mail  naestformand@thyveteranbil.dk                                 Mail  garagemester@thyveteranbil.dk

Sekretær                                                                                Suppleant

John Røge                                                                                Jørgen Madsen

Tlf   97997382                                                                         Tlf  40203791

Mail    sekretaer@thyveteranbil.dk                                       Mail    suppleant@thyveteranbil.dk

Webmaster

Karsten Nygaard

Tlf 50952757  mail  webmaster@thyveteranbil.dk

Kontingent  350 kr  betales årligt senest d.1, maj.
Du vælger 1 af disse betalingsmuligheder :

  • Mobilpay til nr 874085 og oplys altid medlemsnr i ” tilføj kommentar ”
  • Betal beløbet kontant til kassereren en mandag aften i klubhuset
  • Netbank ( bankoverførsel) nr 9090     kontonr  0003280500 og oplys altid medlemsnr ! som du finder bag på klubbladet