Statsmagtens lyst til at kontrollere os i alle henseender – både på arbejdspladsen og privat – rammer nu også veteranklubberne herhjemme.
En ny lov er netop trådt i kraft – en persondataforordning – der skal sikre, at tyve får det sværere, hvis de vil tilrane sig køretøjer eller effekter via indbrud. Det er jo let at samkøre et medlemsregister, der ligger åbent på en hjemmeside, med en facebook oplysning om, at man netop nu tager på ferie i 14 dage. For en tyv er det en direkte invitation. Derfor har EU besluttet, at alle persondata skal beskyttes og det gælder også i klubber, foreninger samt virksomheder og offentlige instanser.

Det betyder i praksis, at vi ikke længere må offentliggøre medlemslister eller køretøjslister som vi ellers har gjort i mange år via vores hjemmeside. Klubben vil fortsat ved nye medlemmer afkræve personlige oplysninger, men de bliver ikke formidlet videre. Vi skal bruge adresse for at kunne udsende Lygten og vi vil også fortsat bede om bl.a. telefonnummer og email, men kun til internt brug. Alle medlemsoplysninger vil blive fjernet fra hjemmesiden og alene være tilgængelig for bestyrelsen via brugeridentitet og kodeord. Den nye personadataforordning er blot endnu et led i den praksis, der har bredt sig overalt i bestræbelserne på at undgå snyderi og bedrageri på især de digitale platforme. Hvis vi fortsat skulle offentliggøre medlems- og køretøjslister ville det kræve, at hvert enkelt medlem gav tilsagn om at de personlige oplysninger måtte formidles via hjemmesiden, og dette store, administrative arbejde ville dels koste en mindre formue i porto og ikke mindst hundredvis af arbejdstimer og det mener bestyrelsen ikke vi vil bruge ressourcerne på.