Lørdag den 2 oktober Kl. 13.00, den sidste køretur i år, vi starter ved klubhuset og ud i det blå og tilbage til klubhuset for at få pølser, kaffe med mere.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Til alle
Thyveteranbil klub kører igen i år til stumpemarked i Fredericia lørdag den
23 – 10- 21
Pris 200 kr. For bus og billet, og måske lidt i bussen
Program
Kl. 0700 fra havnen i Thisted
Kl. 0720 fra Vildsund
Kl. 0740 ved den store mast på Mors. P plads
Tilmelding til Bjørn på 40842301 senest den 20-10-21

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livlig debat på forsinket
generalforsamling i klubben

 

Girokort eller ej. Vigende medlemstal og nyvalg var nogle emnerne

 

Tekst og foto: Erik Bisgaard
Endelig. Efter flere udsættelser på grund af corona restriktioner kunne klubben gennemføre en ordinær generalforsamling for 2020 -med et halvt års forsinkelse. Det blev en livlig generalforsamling med mange kommentarer fra de 97 deltagere, før man kunne indtage tre stykker smørrebrød, kaffe og småkager.
Det var sidste gang Helge Gedebjerg aflagde formandsberetning. Han havde på forhånd meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte. Efter beretningen om 2020 blev der stillet en række spørgsmål om medlemstallets udvikling. Nogle mente det havde været en dårlig ide at forlade NETS, fordi flere medlemmer havde svært ved at betale over nettet eller via mobile pay, som har erstattet girokortet. Andre var fortalere for de nuværende betalingsmåder. I ved jo, at I skal betale kontingent, så det kan da ikke være så svært, lød det fra en deltager.
I et svar fra Helge Gedebjerg blev det oplyst, at det var et beskedent frafald, der var tale om i 2020, men corona og 15 afdøde medlemmer havde påvirket medlemstallet. Der var med udgangen af juli i år 520 medlemmer, fremgik det af debatten. I august har yderligere 23 betalt kontingent efter at bestyrelsen har udsendt en erindringsskrivelse.
Andre påpegede mangler i det nuværende system. En havde betalt kontingent to gange – men så var der jo allerede betalt for næste år, lød det humoristisk. En anden havde fået opkrævning via mail, hvilket både formand og kasserer benægtede. Der er ikke sendt opkrævning på mail til nogen medlemmer, men der er udsendt et brev i august til dem, der ikke havde betalt kontingent ved fristens udløb, fortalte Helge Gedebjerg. Brevet havde i øvrigt haft god effekt, idet der dagligt kom nye indbetalinger. Formanden lovede, at man vil tage kritikken med til bestyrelsesmøder. I øvrigt havde bestyrelsen fremlagt et forslag til tillæg til vedtægterne, så det nu tydeliggøres, at der er en række betalingsmuligheder for kontingentet, herunder også girokort. Det er op til bestyrelsen at vælge, hvordan kontingentet skal opkræves i fremtiden. Flere appellerede til deltagerne om at fortsætte med de nuværende betalingsmuligheder via bl.a. netbank, som klarer betalingen automatisk akkurat som betalingsservice, og efter længere debat måtte ordstyrer Erik Oddershede stoppe for yderligere kommentarer.
Sund økonomi
Kasserer Tommy Jørgensen orienterede om regnskabet, der blev lagt frem og godkendt i sin form. Der er i 2020 samlede indtægter på 214.222 kr og udgifter for 192.681, så der har været et driftsoverskud på 21.541 kr, selvom medlemskontingentet var svagt faldende i året. De største udgifter var Lygten på 59.590 kr. inklusiv forsendelse samt vedligeholdelse af klubhus og materiel på 45.678 kr. Desuden var der anskaffet en bremsestand til 10.123 kr. Klubben har en sund økonomi med samlede aktiver på 781.767 kr, hvoraf klubhuset tegner sig for en værdi på 430.000 kr.
Budget for indeværende år giver også grund til optimisme. Budgettet viste et kalkuleret overskud på 23.950 kr. i 2021, især fordi Lygten bliver væsentligt billigere efter skift af trykkeri og der samtidig ikke forventes større anlægsomkostninger ved klubhuset i år.
Tæt på kampvalg
For første gang i mange år var der udsigt til kampvalg til bestyrelsen. Der var fire kandidater til tre ledige pladser, fordi Tommy Jørgensen, der oprindeligt ikke genopstillede, havde ”fået armen vredet om” og besluttet sig for at fortsætte i bestyrelsen. Det medførte at en af kandidaterne, Leif Plougmann, trak sig for at give plads til de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der hermed fortsætter. Det betød, at den nuværende suppleant Rasmus Bech, indtræder i bestyrelsen. Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes Gert Bedsted, Fjerritslev.
Afslutningsvis takkede sekretær Erik Bisgaard formand Helge Gedebjerg for det store arbejde han har lagt i formandsjobbet og hans fokus på klubbens økonomi og den entusiasme han altid har lagt i formandsjobbet. Og Helge Gedebjerg rettede samtidig en tak til alle, der har deres gang i klubben og bidrager til et godt klubliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Velkommen til Thy Veteranbil Klub